Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie av IT-företagens måluppfyllelse

Jonsson, Ola ; Uggla, Erik ; Nordström, Carl and Axelsson, Johan (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Bakgrund
I dagens läge med en IT-bransch i kris med många besvikna aktieägare och ett föråldrat regelverk gällande vilseledande information vid börsintroduktioner är det av intresse att studera området närmare samt se vilka företag som lyckades respektive misslyckades med de mål som ställdes upp. Syfte
Att genomföra en undersökning för att se vilka företag som höll vad de lovade. Vidare att söka samvarierande faktorer mellan företagens framgång, gällande uppfyllande av uppställda mål i prospektet, och faktorer hos företaget vid noteringstidpunkten. Frågeställning
Vilka parametrar, hos företag, angivna i noteringsprospekt visar på, att de har skrivit ett seriösare prospekt gällande framtidsutsikter/mål, alternativt bättre... (More)
Sammanfattning Bakgrund
I dagens läge med en IT-bransch i kris med många besvikna aktieägare och ett föråldrat regelverk gällande vilseledande information vid börsintroduktioner är det av intresse att studera området närmare samt se vilka företag som lyckades respektive misslyckades med de mål som ställdes upp. Syfte
Att genomföra en undersökning för att se vilka företag som höll vad de lovade. Vidare att söka samvarierande faktorer mellan företagens framgång, gällande uppfyllande av uppställda mål i prospektet, och faktorer hos företaget vid noteringstidpunkten. Frågeställning
Vilka parametrar, hos företag, angivna i noteringsprospekt visar på, att de har skrivit ett seriösare prospekt gällande framtidsutsikter/mål, alternativt bättre lyckats prognostisera framtiden. Metod
Genomförande av en statistisk surveyundersökning för att studera vilka företag som levde upp till målen. Vidare att sedan söka korrelation mellan beroende variabler, företagens framgång i måluppfyllelse, och oberoende variabler, parametrar hos företaget vid noteringstillfället. Slutsatser
Endast 19 % av företagen har levt upp till eller överträffat målen. Oberoende variabler som i denna studie visat sig ha samband med företagens framgång med uppfyllandet av målen är:  VD:s ålder har visat sig ha det starkaste sambandet med framgång i måluppfyllelse. D v s företag med äldre VD har lyckats bättre med att hålla vad de lovat.  Antal anställda har i studien visat sig påverka företagens korrekthet i framtidvisionerna. Detta innebär att det finns ett tydligt samband mellan fler anställda och bättre framgång för företaget i sin måluppfyllelse.  Noteringslista. Den lista som företaget har noterats på har visat sig ha betydelse för hur väl företaget hållit vad det lovat. O-listenoterade företag har lyckats bättre än övriga listors företag.  Om företaget gör vinst är i undersökningen framtagen som en förklarande variabel till framgångsrika företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jonsson, Ola ; Uggla, Erik ; Nordström, Carl and Axelsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
IT-företag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347751
date added to LUP
2001-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:08:29
@misc{1347751,
 abstract   = {Sammanfattning Bakgrund
I dagens läge med en IT-bransch i kris med många besvikna aktieägare och ett föråldrat regelverk gällande vilseledande information vid börsintroduktioner är det av intresse att studera området närmare samt se vilka företag som lyckades respektive misslyckades med de mål som ställdes upp. Syfte
Att genomföra en undersökning för att se vilka företag som höll vad de lovade. Vidare att söka samvarierande faktorer mellan företagens framgång, gällande uppfyllande av uppställda mål i prospektet, och faktorer hos företaget vid noteringstidpunkten. Frågeställning
Vilka parametrar, hos företag, angivna i noteringsprospekt visar på, att de har skrivit ett seriösare prospekt gällande framtidsutsikter/mål, alternativt bättre lyckats prognostisera framtiden. Metod
Genomförande av en statistisk surveyundersökning för att studera vilka företag som levde upp till målen. Vidare att sedan söka korrelation mellan beroende variabler, företagens framgång i måluppfyllelse, och oberoende variabler, parametrar hos företaget vid noteringstillfället. Slutsatser
Endast 19 % av företagen har levt upp till eller överträffat målen. Oberoende variabler som i denna studie visat sig ha samband med företagens framgång med uppfyllandet av målen är:  VD:s ålder har visat sig ha det starkaste sambandet med framgång i måluppfyllelse. D v s företag med äldre VD har lyckats bättre med att hålla vad de lovat.  Antal anställda har i studien visat sig påverka företagens korrekthet i framtidvisionerna. Detta innebär att det finns ett tydligt samband mellan fler anställda och bättre framgång för företaget i sin måluppfyllelse.  Noteringslista. Den lista som företaget har noterats på har visat sig ha betydelse för hur väl företaget hållit vad det lovat. O-listenoterade företag har lyckats bättre än övriga listors företag.  Om företaget gör vinst är i undersökningen framtagen som en förklarande variabel till framgångsrika företag.},
 author    = {Jonsson, Ola and Uggla, Erik and Nordström, Carl and Axelsson, Johan},
 keyword   = {IT-företag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av IT-företagens måluppfyllelse},
 year     = {2001},
}