Advanced

Internrevisorns oberoende roll

Persson, Linda; Johansson, Hanna and Bertilsson, Karin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att utreda internrevisorns roll utifrån oberoendeaspekten. Vi har undersökt vad oberoendet påverkas av, om internrevisorn kan anses vara oberoende samt vilka möjligheter internrevisorn själv har att påverka sitt oberoende. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat sex internrevisorer. För att samla primärdata genomförde vi inledningsvis en besöksintervju. De följande fem intervjuerna har bestått av telefonintervjuer. Vi har främst använt oss av agentteorin men har även sammanställt en teoretisk referensram kring internrevision och internrevisorns roll. Vår empiri består av det material som vi sammanställt från de genomförda intervjuerna med idag verksamma internrevisorer. Vår empiri har presenterats... (More)
Syftet med uppsatsen är att utreda internrevisorns roll utifrån oberoendeaspekten. Vi har undersökt vad oberoendet påverkas av, om internrevisorn kan anses vara oberoende samt vilka möjligheter internrevisorn själv har att påverka sitt oberoende. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat sex internrevisorer. För att samla primärdata genomförde vi inledningsvis en besöksintervju. De följande fem intervjuerna har bestått av telefonintervjuer. Vi har främst använt oss av agentteorin men har även sammanställt en teoretisk referensram kring internrevision och internrevisorns roll. Vår empiri består av det material som vi sammanställt från de genomförda intervjuerna med idag verksamma internrevisorer. Vår empiri har presenterats varvat med våra åsikter i analysavsnittet. Vi har konstaterat att internrevisorn inte har möjlighet att själv påverka sitt oberoende. Däremot har internrevisorn möjlighet att agera objektivt och därmed ses som tillräckligt oberoende. Internrevisorns förmåga att påverka sin objektivitet är till hög grad beroende på internrevisorn som individ. Faktorer som personliga egenskaper, personlig integritet samt social kompetens är de huvudsakliga faktorer som avgör i vilken grad internrevisorn kan påverka objektiviteten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Linda; Johansson, Hanna and Bertilsson, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internrevisor, intern kontroll, oberoende, objektivitet, agentteori, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347770
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:45
@misc{1347770,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att utreda internrevisorns roll utifrån oberoendeaspekten. Vi har undersökt vad oberoendet påverkas av, om internrevisorn kan anses vara oberoende samt vilka möjligheter internrevisorn själv har att påverka sitt oberoende. Vi har genomfört en kvalitativ studie där vi intervjuat sex internrevisorer. För att samla primärdata genomförde vi inledningsvis en besöksintervju. De följande fem intervjuerna har bestått av telefonintervjuer. Vi har främst använt oss av agentteorin men har även sammanställt en teoretisk referensram kring internrevision och internrevisorns roll. Vår empiri består av det material som vi sammanställt från de genomförda intervjuerna med idag verksamma internrevisorer. Vår empiri har presenterats varvat med våra åsikter i analysavsnittet. Vi har konstaterat att internrevisorn inte har möjlighet att själv påverka sitt oberoende. Däremot har internrevisorn möjlighet att agera objektivt och därmed ses som tillräckligt oberoende. Internrevisorns förmåga att påverka sin objektivitet är till hög grad beroende på internrevisorn som individ. Faktorer som personliga egenskaper, personlig integritet samt social kompetens är de huvudsakliga faktorer som avgör i vilken grad internrevisorn kan påverka objektiviteten.},
 author    = {Persson, Linda and Johansson, Hanna and Bertilsson, Karin},
 keyword   = {Internrevisor,intern kontroll,oberoende,objektivitet,agentteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Internrevisorns oberoende roll},
 year     = {2004},
}