Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie kring venture capital i forskningsparker

Larsson, Anders ; Engman, Ann-Sofie and Jalvemyr, Per (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem Vi har inför genomförandet av studien identifierat två problem. - Vilken typ av företag är lokaliserade i forskningsparken Ideon och hur ser förekomsten av venture capital ut bland dessa? - Är venture capital-situationen annorlunda för företag som valt att lokalisera sig i en forskningspark? Syfte Ett av två delsyften är att göra en kartläggning av företagen i forskningsparken Ideon och förekomsten av venture capital bland dessa. Vårt huvudsyfte, är att undersöka vilka eventuella effekter faktumet att ett företag som söker venture capital är lokaliserat i en forskningspark har, och om detta avviker från de generella sambanden inom venture capital-teorin. Metod Vi har i vår studie arbetat med kvantitativ metod. Sju hypoteser har... (More)
Problem Vi har inför genomförandet av studien identifierat två problem. - Vilken typ av företag är lokaliserade i forskningsparken Ideon och hur ser förekomsten av venture capital ut bland dessa? - Är venture capital-situationen annorlunda för företag som valt att lokalisera sig i en forskningspark? Syfte Ett av två delsyften är att göra en kartläggning av företagen i forskningsparken Ideon och förekomsten av venture capital bland dessa. Vårt huvudsyfte, är att undersöka vilka eventuella effekter faktumet att ett företag som söker venture capital är lokaliserat i en forskningspark har, och om detta avviker från de generella sambanden inom venture capital-teorin. Metod Vi har i vår studie arbetat med kvantitativ metod. Sju hypoteser har formulerats och operationaliserats i en enkätstudie. Frågorna i enkäten är både av öppen och stängd karaktär, beroende på vad vi vill få reda på. Vår svarsfrekvens är 46,5%. Slutsatser Vi anser oss ha funnit tendenser till att venture capital-situationen för företag lokaliserade i en forskningspark ser annorlunda ut jämfört med generella samband på några punkter. En stor andel av de investeringar som har genomförts har riktat sig mot företag i sådd- och start-up-fasen. Geografisk närhet mellan investerare och forskningsparksföretag tenderar vara viktigt då företaget befinner sig i de tidigare faserna. Dessutom anser forskningsparksföretagen sig uppleva legitimitet som följd av lokaliseringen i forskningsparken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Anders ; Engman, Ann-Sofie and Jalvemyr, Per
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Affärsänglar, Finansieringsfaser, Forskningsparker, Riskkapital, Venture capital, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347828
date added to LUP
2003-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:45:05
@misc{1347828,
 abstract   = {Problem Vi har inför genomförandet av studien identifierat två problem. - Vilken typ av företag är lokaliserade i forskningsparken Ideon och hur ser förekomsten av venture capital ut bland dessa? - Är venture capital-situationen annorlunda för företag som valt att lokalisera sig i en forskningspark? Syfte Ett av två delsyften är att göra en kartläggning av företagen i forskningsparken Ideon och förekomsten av venture capital bland dessa. Vårt huvudsyfte, är att undersöka vilka eventuella effekter faktumet att ett företag som söker venture capital är lokaliserat i en forskningspark har, och om detta avviker från de generella sambanden inom venture capital-teorin. Metod Vi har i vår studie arbetat med kvantitativ metod. Sju hypoteser har formulerats och operationaliserats i en enkätstudie. Frågorna i enkäten är både av öppen och stängd karaktär, beroende på vad vi vill få reda på. Vår svarsfrekvens är 46,5%. Slutsatser Vi anser oss ha funnit tendenser till att venture capital-situationen för företag lokaliserade i en forskningspark ser annorlunda ut jämfört med generella samband på några punkter. En stor andel av de investeringar som har genomförts har riktat sig mot företag i sådd- och start-up-fasen. Geografisk närhet mellan investerare och forskningsparksföretag tenderar vara viktigt då företaget befinner sig i de tidigare faserna. Dessutom anser forskningsparksföretagen sig uppleva legitimitet som följd av lokaliseringen i forskningsparken.},
 author    = {Larsson, Anders and Engman, Ann-Sofie and Jalvemyr, Per},
 keyword   = {Affärsänglar,Finansieringsfaser,Forskningsparker,Riskkapital,Venture capital,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie kring venture capital i forskningsparker},
 year     = {2003},
}