Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kulturinverkan på modekonsumenter - en studie av Zara och H&M:s image i Spanien och Sverige

Nilsson, Magnus ; Forén, Pär and Carlsvi, Sean (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför kläder och design
uppfattas annorlunda i det land där kläderna designas och eventuellt
tillverkas i förhållande till hur plaggen uppfattas i andra länder där de
säljs. Metod: Då vårt ämne rör konsumenters subjektiva uppfattningar har vi använt
oss av ett kvalitativt angreppssätt. Vi har intervjuat respondenter i två
olika länder, Spanien och Sverige angående två klädesföretag, H&M och
Zara, som har dessa två länder som hemland respektive utland. Vi har
därefter analyserat empirin genom att sätta den i ett teoretiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden i uppsatsen utgörs av tre teoriområden:
Marknadsföringsteori ur ett företagsperspektiv, som tar upp faktorer... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför kläder och design
uppfattas annorlunda i det land där kläderna designas och eventuellt
tillverkas i förhållande till hur plaggen uppfattas i andra länder där de
säljs. Metod: Då vårt ämne rör konsumenters subjektiva uppfattningar har vi använt
oss av ett kvalitativt angreppssätt. Vi har intervjuat respondenter i två
olika länder, Spanien och Sverige angående två klädesföretag, H&M och
Zara, som har dessa två länder som hemland respektive utland. Vi har
därefter analyserat empirin genom att sätta den i ett teoretiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden i uppsatsen utgörs av tre teoriområden:
Marknadsföringsteori ur ett företagsperspektiv, som tar upp faktorer hos
företagen som kan bidra till de skillnader konsumenterna upplever finns
eller inte finns mellan klädkedjorna; Konsumentpsykologisk teori som
ökar förståelsen för de psykologiska processer hos konsumenterna som
påverkar hur företagen och deras marknadsföringsstrategier upplevs, och
image skapas; Kulturrelaterad teori som försöker förklara den effekt
kulturskillnader får på konsumentbeteende, vilket är relevant då vi ämnar
jämföra två länder med olika kulturer. Empiri: Vår empiri utgörs av intervjuer med fem respondenter i Spanien och fem
i Sverige som har kännedom om både Zara och H&M. Det empiriska
materialet bearbetades i efterhand genom att vi sorterade respondenternas
svar efter olika återkommande teman i intervjuerna. Slutsatser: Vid nyetablering i ett främmande land är det av största vikt att skaffa sig
information om landets kultur. Ju större skillnad det är mellan det nya
landets kultur och kulturer man redan är bekant med, desto utförligare
information behövs. Har man skaffat sig en god kunskap om ett lands
kultur anser vi, utifrån vår undersökning, att man kan öka sin förståelse
för hur kulturen påverkar de inhemska konsumenternas köpvanor, samt
hur landets kultur inverkar på konsumenternas tolkning av omvärlden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Magnus ; Forén, Pär and Carlsvi, Sean
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadsföring, kultur, mode, H&M, Zara, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347855
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:14:42
@misc{1347855,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur och varför kläder och design
uppfattas annorlunda i det land där kläderna designas och eventuellt
tillverkas i förhållande till hur plaggen uppfattas i andra länder där de
säljs. Metod: Då vårt ämne rör konsumenters subjektiva uppfattningar har vi använt
oss av ett kvalitativt angreppssätt. Vi har intervjuat respondenter i två
olika länder, Spanien och Sverige angående två klädesföretag, H&M och
Zara, som har dessa två länder som hemland respektive utland. Vi har
därefter analyserat empirin genom att sätta den i ett teoretiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska grunden i uppsatsen utgörs av tre teoriområden:
Marknadsföringsteori ur ett företagsperspektiv, som tar upp faktorer hos
företagen som kan bidra till de skillnader konsumenterna upplever finns
eller inte finns mellan klädkedjorna; Konsumentpsykologisk teori som
ökar förståelsen för de psykologiska processer hos konsumenterna som
påverkar hur företagen och deras marknadsföringsstrategier upplevs, och
image skapas; Kulturrelaterad teori som försöker förklara den effekt
kulturskillnader får på konsumentbeteende, vilket är relevant då vi ämnar
jämföra två länder med olika kulturer. Empiri: Vår empiri utgörs av intervjuer med fem respondenter i Spanien och fem
i Sverige som har kännedom om både Zara och H&M. Det empiriska
materialet bearbetades i efterhand genom att vi sorterade respondenternas
svar efter olika återkommande teman i intervjuerna. Slutsatser: Vid nyetablering i ett främmande land är det av största vikt att skaffa sig
information om landets kultur. Ju större skillnad det är mellan det nya
landets kultur och kulturer man redan är bekant med, desto utförligare
information behövs. Har man skaffat sig en god kunskap om ett lands
kultur anser vi, utifrån vår undersökning, att man kan öka sin förståelse
för hur kulturen påverkar de inhemska konsumenternas köpvanor, samt
hur landets kultur inverkar på konsumenternas tolkning av omvärlden.},
 author    = {Nilsson, Magnus and Forén, Pär and Carlsvi, Sean},
 keyword   = {marknadsföring,kultur,mode,H&M,Zara,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kulturinverkan på modekonsumenter - en studie av Zara och H&M:s image i Spanien och Sverige},
 year     = {2004},
}