Advanced

Processen att omvandla Humankapital till Strukturkapital

Sjödahl, Kristin; Helbrink, Carolina and Nilsson, Madeleine (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utreda hur reklambyråer arbetar för att överföra, sprida och bevara medarbetarnas kunskap inom företaget, och om det finns potential för bloggar och wikis i denna process. Det ska även undersökas vilken kunskap hos anställda som bör omvandlas till strukturkapital för att skapa värde för företaget. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har det använts en egenkomponerad referensram utifrån de teorier som valts. Denna har sedan genomsyrat hela uppsatsen. Uppsatsen är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med utvalda personer på de tre fallföretagen. Sekundärdata har samlats in från litteratur inom de behandlade teoretiska... (More)
Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utreda hur reklambyråer arbetar för att överföra, sprida och bevara medarbetarnas kunskap inom företaget, och om det finns potential för bloggar och wikis i denna process. Det ska även undersökas vilken kunskap hos anställda som bör omvandlas till strukturkapital för att skapa värde för företaget. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har det använts en egenkomponerad referensram utifrån de teorier som valts. Denna har sedan genomsyrat hela uppsatsen. Uppsatsen är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med utvalda personer på de tre fallföretagen. Sekundärdata har samlats in från litteratur inom de behandlade teoretiska områdena, vetenskapliga artiklar samt elektroniska dokument. Teoretiska perspektiv: Teorier inom intellektuellt kapital, knowledge management, Web 2.0, bloggar och wikis har använts. Vi använder oss av en egenkomponerad referensram som bygger på fyra delar relaterade till intellektuellt kapital; humankapital, relationskapital, strukturkapital samt processen att transferera kunskap. Denna referensram och uppdelning används genom hela uppsatsen. Empiri: Det empiriska underlaget har samlats in på uppsatsens tre fallföretag inom reklambranschen. En intervju har även gjorts med utvecklaren av en mjukvara innefattande bloggar och wikis. Slutsatser: Slutsatser som kan dras från denna studie är att fallföretagen idag i störst utsträckning använder sig av traditionella metoder vid bevarande och spridande av medarbetarnas kunskap. De ser positivt på och ser potential i användandet av wikis, dock inte på användandet av bloggar inom företagen. Den kunskap som de anser vara av vikt att omvandla till strukturkapital är kundspecifik information, riktlinjer och tips som kan vara till hjälp vid genomförande av projekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjödahl, Kristin; Helbrink, Carolina and Nilsson, Madeleine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intellektuellt kapital, Strukturkapital, Humankapital, Blogg, Wiki, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347898
date added to LUP
2008-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:58:39
@misc{1347898,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna magisteruppsats är att utreda hur reklambyråer arbetar för att överföra, sprida och bevara medarbetarnas kunskap inom företaget, och om det finns potential för bloggar och wikis i denna process. Det ska även undersökas vilken kunskap hos anställda som bör omvandlas till strukturkapital för att skapa värde för företaget. Metod: För att uppnå uppsatsens syfte har det använts en egenkomponerad referensram utifrån de teorier som valts. Denna har sedan genomsyrat hela uppsatsen. Uppsatsen är av kvalitativ, explorativ och abduktiv karaktär. Primärdata har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med utvalda personer på de tre fallföretagen. Sekundärdata har samlats in från litteratur inom de behandlade teoretiska områdena, vetenskapliga artiklar samt elektroniska dokument. Teoretiska perspektiv: Teorier inom intellektuellt kapital, knowledge management, Web 2.0, bloggar och wikis har använts. Vi använder oss av en egenkomponerad referensram som bygger på fyra delar relaterade till intellektuellt kapital; humankapital, relationskapital, strukturkapital samt processen att transferera kunskap. Denna referensram och uppdelning används genom hela uppsatsen. Empiri: Det empiriska underlaget har samlats in på uppsatsens tre fallföretag inom reklambranschen. En intervju har även gjorts med utvecklaren av en mjukvara innefattande bloggar och wikis. Slutsatser: Slutsatser som kan dras från denna studie är att fallföretagen idag i störst utsträckning använder sig av traditionella metoder vid bevarande och spridande av medarbetarnas kunskap. De ser positivt på och ser potential i användandet av wikis, dock inte på användandet av bloggar inom företagen. Den kunskap som de anser vara av vikt att omvandla till strukturkapital är kundspecifik information, riktlinjer och tips som kan vara till hjälp vid genomförande av projekt.},
 author    = {Sjödahl, Kristin and Helbrink, Carolina and Nilsson, Madeleine},
 keyword   = {Intellektuellt kapital,Strukturkapital,Humankapital,Blogg,Wiki,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processen att omvandla Humankapital till Strukturkapital},
 year     = {2008},
}