Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför redovisar företag intellektuellt kapital?

Lindqvist, Fredrik ; King, Caroline ; Asserbäck, Michael and Oldby, Malin (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva de bakomliggande motiven till varför våra fallföretag: Hjärt- och lungdivisionen, Carl Bro, och Celemi valt att redovisa sitt intellektuella kapital. Vidare ämnar vi studera i vilken utsträckning fallföretagens motiv stämmer överens med de motiv som vi redogör för i teoriavsnittet. Det primära motivet i teorin till att redovisa intellektuellt kapital, som ett informationsverktyg till kapitalmarknaden, har återfunnits hos två av våra fallföretag. Däremot har responsen från denna uteblivit. Istället har samtliga fallföretag hittat ett alternativt användningsområde, i form av ett marknadsföringsinstrument. Vidare har fallföretagen uttryckt en vilja att redovisa intellektuellt kapital för att styra... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva de bakomliggande motiven till varför våra fallföretag: Hjärt- och lungdivisionen, Carl Bro, och Celemi valt att redovisa sitt intellektuella kapital. Vidare ämnar vi studera i vilken utsträckning fallföretagens motiv stämmer överens med de motiv som vi redogör för i teoriavsnittet. Det primära motivet i teorin till att redovisa intellektuellt kapital, som ett informationsverktyg till kapitalmarknaden, har återfunnits hos två av våra fallföretag. Däremot har responsen från denna uteblivit. Istället har samtliga fallföretag hittat ett alternativt användningsområde, i form av ett marknadsföringsinstrument. Vidare har fallföretagen uttryckt en vilja att redovisa intellektuellt kapital för att styra verksamheten, vilket även återfinns som motiv i teorin. En skillnad har dock kunnat urskiljas i att enbart ange det som ett motiv, och att aktivt arbeta och utvärdera det intellektuella kapitalet i den löpande verksamheten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindqvist, Fredrik ; King, Caroline ; Asserbäck, Michael and Oldby, Malin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intellektuellt kapital, motiv, kapitalmarknaden, styrning, marknadsföringsverktyg, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347911
date added to LUP
2003-12-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:11
@misc{1347911,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva de bakomliggande motiven till varför våra fallföretag: Hjärt- och lungdivisionen, Carl Bro, och Celemi valt att redovisa sitt intellektuella kapital. Vidare ämnar vi studera i vilken utsträckning fallföretagens motiv stämmer överens med de motiv som vi redogör för i teoriavsnittet. Det primära motivet i teorin till att redovisa intellektuellt kapital, som ett informationsverktyg till kapitalmarknaden, har återfunnits hos två av våra fallföretag. Däremot har responsen från denna uteblivit. Istället har samtliga fallföretag hittat ett alternativt användningsområde, i form av ett marknadsföringsinstrument. Vidare har fallföretagen uttryckt en vilja att redovisa intellektuellt kapital för att styra verksamheten, vilket även återfinns som motiv i teorin. En skillnad har dock kunnat urskiljas i att enbart ange det som ett motiv, och att aktivt arbeta och utvärdera det intellektuella kapitalet i den löpande verksamheten.},
 author    = {Lindqvist, Fredrik and King, Caroline and Asserbäck, Michael and Oldby, Malin},
 keyword   = {intellektuellt kapital,motiv,kapitalmarknaden,styrning,marknadsföringsverktyg,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varför redovisar företag intellektuellt kapital?},
 year     = {2003},
}