Advanced

Processbegreppet i teori och praktik

Lundin, Johan; Thulin, Markus and Frey, Carl (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera processbegreppens utveckling och dess praktiska användning idag. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt och systemteoretiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. Det bör förtydligas att den historiska utvecklingen är ett första empiriskt kapitel vilket följs av en teoretisk referensram. Ytterliggare ett empiriskt kapitel följer sedan som beskriver den praktiska användningen av processbegreppet. Detta visar även på vandringen mellan teori och empiri. För den historiska utvecklingen har sekundärdata insamlats genom huvudsakligen artiklar och böcker. Datainsamlingen till den praktiska tillämpningen är insamlad via intervjuer hos sex företag varav tre är konsulter. Teoretiska... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera processbegreppens utveckling och dess praktiska användning idag. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt och systemteoretiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. Det bör förtydligas att den historiska utvecklingen är ett första empiriskt kapitel vilket följs av en teoretisk referensram. Ytterliggare ett empiriskt kapitel följer sedan som beskriver den praktiska användningen av processbegreppet. Detta visar även på vandringen mellan teori och empiri. För den historiska utvecklingen har sekundärdata insamlats genom huvudsakligen artiklar och böcker. Datainsamlingen till den praktiska tillämpningen är insamlad via intervjuer hos sex företag varav tre är konsulter. Teoretiska perspektiv: En teoretisk referensram ligger dispositionsmässigt mellan två empiriska kapitel. Referensramen beskriver processynsätt, funktions- resp. processorganisation och en processorganisations delar. Teoriavsnittet avslutas med att beskriva hur en implementering kan genomföras. Den teoretiska referensramen fungerar som en kronologisk följ efter den historiska utvecklingen som beskrivits i det föregående kapitlet. Anledningen till detta är att den historiska utvecklingen har föregått dagens teorier. Empiri: Som nämnts har uppsatsen två empirikapitel: Historisk utveckling samt Processbegreppet i praktiken. För det sistnämndas syfte har följande tre konsulter kontaktats som mer eller mindre processorienterar sina kunder: Accenture, Trivector LogiQ samt CANEA. Ytterliggare tre företag har undersökts som alla har påbörjat en processorientering, nämligen: Tetra Pak, IKEA samt Gambro. Resultat: Studiens resultat utgörs av en tolkande sammanfattning av den analys som sammanvävt och jämfört uppsatsen empiri och teori. Första delen beskriver vilka viktiga händelser och tider som påverkat processbegreppet och skapat vad det är idag. Viktiga skolor är TQM, Kaizen, TBM, ABM och BPR. Den andra delen sammanfattar de viktigaste slutsatserna från de intervjuer som genomförts och jämförts med den teoretiska referensramen. Det kan konstateras att många företag anser sig vara mer processorienterade än vad de egentligen är och att konsulternas tillsammans med Tetra Paks uppfattning stämmer väl överens med teorin i ämnet. Att processorientera är viktigt men processorganisation bör inte vara ett självändamål för de flesta organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundin, Johan; Thulin, Markus and Frey, Carl
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisation, process, processorientering, processorganisation, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1347994
date added to LUP
2006-01-11
date last changed
2012-04-02 15:48:03
@misc{1347994,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera processbegreppens utveckling och dess praktiska användning idag. Metod: Studiens angreppssätt är hermeneutiskt och systemteoretiskt abduktivt och dess metod kvalitativ. Det bör förtydligas att den historiska utvecklingen är ett första empiriskt kapitel vilket följs av en teoretisk referensram. Ytterliggare ett empiriskt kapitel följer sedan som beskriver den praktiska användningen av processbegreppet. Detta visar även på vandringen mellan teori och empiri. För den historiska utvecklingen har sekundärdata insamlats genom huvudsakligen artiklar och böcker. Datainsamlingen till den praktiska tillämpningen är insamlad via intervjuer hos sex företag varav tre är konsulter. Teoretiska perspektiv: En teoretisk referensram ligger dispositionsmässigt mellan två empiriska kapitel. Referensramen beskriver processynsätt, funktions- resp. processorganisation och en processorganisations delar. Teoriavsnittet avslutas med att beskriva hur en implementering kan genomföras. Den teoretiska referensramen fungerar som en kronologisk följ efter den historiska utvecklingen som beskrivits i det föregående kapitlet. Anledningen till detta är att den historiska utvecklingen har föregått dagens teorier. Empiri: Som nämnts har uppsatsen två empirikapitel: Historisk utveckling samt Processbegreppet i praktiken. För det sistnämndas syfte har följande tre konsulter kontaktats som mer eller mindre processorienterar sina kunder: Accenture, Trivector LogiQ samt CANEA. Ytterliggare tre företag har undersökts som alla har påbörjat en processorientering, nämligen: Tetra Pak, IKEA samt Gambro. Resultat: Studiens resultat utgörs av en tolkande sammanfattning av den analys som sammanvävt och jämfört uppsatsen empiri och teori. Första delen beskriver vilka viktiga händelser och tider som påverkat processbegreppet och skapat vad det är idag. Viktiga skolor är TQM, Kaizen, TBM, ABM och BPR. Den andra delen sammanfattar de viktigaste slutsatserna från de intervjuer som genomförts och jämförts med den teoretiska referensramen. Det kan konstateras att många företag anser sig vara mer processorienterade än vad de egentligen är och att konsulternas tillsammans med Tetra Paks uppfattning stämmer väl överens med teorin i ämnet. Att processorientera är viktigt men processorganisation bör inte vara ett självändamål för de flesta organisationer.},
 author    = {Lundin, Johan and Thulin, Markus and Frey, Carl},
 keyword   = {organisation,process,processorientering,processorganisation,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Processbegreppet i teori och praktik},
 year     = {2006},
}