Advanced

Utmaningar vid användandet av Balanced Scorecard – fallet Besam Production

Svensson, Lisa; Westin, Gry and Jensen, Lise Margareth (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Avsikten med denna undersökning är att tillföra kunskaper om utmaningar och problem vid användandet av Balanced Scorecard. Detta genom att dels kategorisera utmaningar som står omnämnda i litteraturen i ett antal problemområden och dels genom att undersöka om Besam Production har stött på dessa. Detta innebär att vi har för avsikt att testa teorin, vilket kommer att leda fram till att vi antingen bekräftar, förkastar eller utvecklar den. Metod: För att besvara uppsatsens syfte har vi använt en kvalitativ metod och en deduktiv ansats. De personliga intervjuer som ägde rum vid Besam Productions anläggning i Landskrona har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har inhämtats från våra studier i... (More)
Syfte: Avsikten med denna undersökning är att tillföra kunskaper om utmaningar och problem vid användandet av Balanced Scorecard. Detta genom att dels kategorisera utmaningar som står omnämnda i litteraturen i ett antal problemområden och dels genom att undersöka om Besam Production har stött på dessa. Detta innebär att vi har för avsikt att testa teorin, vilket kommer att leda fram till att vi antingen bekräftar, förkastar eller utvecklar den. Metod: För att besvara uppsatsens syfte har vi använt en kvalitativ metod och en deduktiv ansats. De personliga intervjuer som ägde rum vid Besam Productions anläggning i Landskrona har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har inhämtats från våra studier i litteraturen, vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser. Kaplan och Norton, samt Lindvall, är centrala bidragsaktörer till den teori som läggs till grund för uppsatsens undersökningar. Empiri: I detta kapitel redovisas de relevanta data som insamlats främst från intervjun med ansvarig för Balanced Scorecard och från de fem intervjuer med avdelningsansvariga vid Besam Production. Slutsats: Vi har identifierat sex kategorier av utmaningar. Många av problemen som Besam Production har stött på är redan upptagna i litteraturen. Men vi har också identifierat problem som inte tidigare har beskrivits, såsom att det kan vara svårt att finna ersättare för nyckelpersoner för BSC som slutar och att mål för nyckeltal kan sättas för ambitiöst efter att punktinsatser genomförts. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Lisa; Westin, Gry and Jensen, Lise Margareth
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanced Scorecard, utmaningar, användning, mätningar, rapporteringssystem, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348005
date added to LUP
2006-01-17
date last changed
2012-04-02 15:50:54
@misc{1348005,
 abstract   = {Syfte: Avsikten med denna undersökning är att tillföra kunskaper om utmaningar och problem vid användandet av Balanced Scorecard. Detta genom att dels kategorisera utmaningar som står omnämnda i litteraturen i ett antal problemområden och dels genom att undersöka om Besam Production har stött på dessa. Detta innebär att vi har för avsikt att testa teorin, vilket kommer att leda fram till att vi antingen bekräftar, förkastar eller utvecklar den. Metod: För att besvara uppsatsens syfte har vi använt en kvalitativ metod och en deduktiv ansats. De personliga intervjuer som ägde rum vid Besam Productions anläggning i Landskrona har varit semistrukturerade. Teoretiska perspektiv: Den teoretiska referensramen har inhämtats från våra studier i litteraturen, vetenskapliga artiklar och tidigare uppsatser. Kaplan och Norton, samt Lindvall, är centrala bidragsaktörer till den teori som läggs till grund för uppsatsens undersökningar. Empiri: I detta kapitel redovisas de relevanta data som insamlats främst från intervjun med ansvarig för Balanced Scorecard och från de fem intervjuer med avdelningsansvariga vid Besam Production. Slutsats: Vi har identifierat sex kategorier av utmaningar. Många av problemen som Besam Production har stött på är redan upptagna i litteraturen. Men vi har också identifierat problem som inte tidigare har beskrivits, såsom att det kan vara svårt att finna ersättare för nyckelpersoner för BSC som slutar och att mål för nyckeltal kan sättas för ambitiöst efter att punktinsatser genomförts.},
 author    = {Svensson, Lisa and Westin, Gry and Jensen, Lise Margareth},
 keyword   = {Balanced Scorecard,utmaningar,användning,mätningar,rapporteringssystem,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utmaningar vid användandet av Balanced Scorecard – fallet Besam Production},
 year     = {2006},
}