Advanced

Från batong till behov - om motivation hos mellanchefer i offentlig sektor

Orrling, Karl; Jonsson, Lisa; Lindvert, John and Liwander, Fredrik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur motivation av mellanchefer hanteras i offentlig verksamhet. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ fallstudie som är både teorianvändande och teoriutvecklande. Teorin består av klassisk motivationsteori i form av Maslows behovspyramid, Herzbergs och McClellands behovsteorier samt nutida teorier som Human Potential Management, Självmotivation och Kotters förändringsteorier. Detta sammanfogas till en teoretisk referensram och används som utgångspunkt i analysen. Det empiriska materialet består av intervjuer med tre mellanchefer samt en överordnad chef vid närpolisområde Borås i Västra Götaland. Slutsatserna är att en individ kan drivas av kontakt-, makt- eller prestationsbehov. En och... (More)
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur motivation av mellanchefer hanteras i offentlig verksamhet. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ fallstudie som är både teorianvändande och teoriutvecklande. Teorin består av klassisk motivationsteori i form av Maslows behovspyramid, Herzbergs och McClellands behovsteorier samt nutida teorier som Human Potential Management, Självmotivation och Kotters förändringsteorier. Detta sammanfogas till en teoretisk referensram och används som utgångspunkt i analysen. Det empiriska materialet består av intervjuer med tre mellanchefer samt en överordnad chef vid närpolisområde Borås i Västra Götaland. Slutsatserna är att en individ kan drivas av kontakt-, makt- eller prestationsbehov. En och samma person kan ha drag av samtliga behov men ett av dessa dominerar. Det behov som var mest förekommande hos respondenterna, om än inte dominerande, var prestationsbehovet. Vidare är det möjligt att motivera en hel grupp av människor med ett fåtal åtgärder, men för att få maximal effekt måste det vidtas individuella åtgärder eftersom människor drivs av olika saker. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Orrling, Karl; Jonsson, Lisa; Lindvert, John and Liwander, Fredrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, mellanchefer, offentlig sektor, polismyndigheten, förändring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348047
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:06:51
@misc{1348047,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur motivation av mellanchefer hanteras i offentlig verksamhet. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ fallstudie som är både teorianvändande och teoriutvecklande. Teorin består av klassisk motivationsteori i form av Maslows behovspyramid, Herzbergs och McClellands behovsteorier samt nutida teorier som Human Potential Management, Självmotivation och Kotters förändringsteorier. Detta sammanfogas till en teoretisk referensram och används som utgångspunkt i analysen. Det empiriska materialet består av intervjuer med tre mellanchefer samt en överordnad chef vid närpolisområde Borås i Västra Götaland. Slutsatserna är att en individ kan drivas av kontakt-, makt- eller prestationsbehov. En och samma person kan ha drag av samtliga behov men ett av dessa dominerar. Det behov som var mest förekommande hos respondenterna, om än inte dominerande, var prestationsbehovet. Vidare är det möjligt att motivera en hel grupp av människor med ett fåtal åtgärder, men för att få maximal effekt måste det vidtas individuella åtgärder eftersom människor drivs av olika saker.},
 author    = {Orrling, Karl and Jonsson, Lisa and Lindvert, John and Liwander, Fredrik},
 keyword   = {motivation,mellanchefer,offentlig sektor,polismyndigheten,förändring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från batong till behov - om motivation hos mellanchefer i offentlig sektor},
 year     = {2004},
}