Advanced

Skandia-grisen & ICA-Stig

Sandberg, Karin; Christensson, Lena; Blomkrantz, Isabell and Swardh, Madeleine (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag kan använda humor i reklam för att återfå konsumenternas positiva attityd. Vilken betydelse en produkts engageringsgrad har för att återfå konsumenters positiva attityd i relation till humoristisk reklam. Detta behandlas utifrån fallföretagen Skandia och ICA. Bidra till förståelse samt belysa sambandet mellan humoristisk reklam, konsumenters attityd samt hög- och lågengagemangsprodukter. Uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt och bygger på två fallföretag. Vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ metod i form av en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av reklam, humor, varumärke, attityd, FCB-modellen samt... (More)
Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag kan använda humor i reklam för att återfå konsumenternas positiva attityd. Vilken betydelse en produkts engageringsgrad har för att återfå konsumenters positiva attityd i relation till humoristisk reklam. Detta behandlas utifrån fallföretagen Skandia och ICA. Bidra till förståelse samt belysa sambandet mellan humoristisk reklam, konsumenters attityd samt hög- och lågengagemangsprodukter. Uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt och bygger på två fallföretag. Vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ metod i form av en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av reklam, humor, varumärke, attityd, FCB-modellen samt Reed och Ewings kommunikationsmodell. Vårt empiriska material utgörs av sekundärdata om fallföretagen Skandia och ICA, enkätundersökning samt intervjuer med personer inom reklambranschen. Vårt resultat blev följande: Om en produkt är hög- eller lågengagerande är individuellt. Företag bör ha i åtanke vilken typ av produkt reklaminslaget ska representera då olika produkter endast är lämpliga med viss typ av humor. Tiden är en viktig faktor för att återfå konsumenters positiva attityd efter en skandal samt även produktkategorin avgör hur lätt det är att återfå den positiva attityden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Karin; Christensson, Lena; Blomkrantz, Isabell and Swardh, Madeleine
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
humoristisk reklam, attityd, hög- och lågengagemang, ICA, Skandia, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348055
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:09:50
@misc{1348055,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att analysera hur företag kan använda humor i reklam för att återfå konsumenternas positiva attityd. Vilken betydelse en produkts engageringsgrad har för att återfå konsumenters positiva attityd i relation till humoristisk reklam. Detta behandlas utifrån fallföretagen Skandia och ICA. Bidra till förståelse samt belysa sambandet mellan humoristisk reklam, konsumenters attityd samt hög- och lågengagemangsprodukter. Uppsatsen utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt och bygger på två fallföretag. Vi använder oss av både kvantitativ och kvalitativ metod i form av en enkätundersökning samt semistrukturerade intervjuer. Det teoretiska ramverket för uppsatsen består av reklam, humor, varumärke, attityd, FCB-modellen samt Reed och Ewings kommunikationsmodell. Vårt empiriska material utgörs av sekundärdata om fallföretagen Skandia och ICA, enkätundersökning samt intervjuer med personer inom reklambranschen. Vårt resultat blev följande: Om en produkt är hög- eller lågengagerande är individuellt. Företag bör ha i åtanke vilken typ av produkt reklaminslaget ska representera då olika produkter endast är lämpliga med viss typ av humor. Tiden är en viktig faktor för att återfå konsumenters positiva attityd efter en skandal samt även produktkategorin avgör hur lätt det är att återfå den positiva attityden.},
 author    = {Sandberg, Karin and Christensson, Lena and Blomkrantz, Isabell and Swardh, Madeleine},
 keyword   = {humoristisk reklam,attityd,hög- och lågengagemang,ICA,Skandia,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skandia-grisen & ICA-Stig},
 year     = {2008},
}