Advanced

Faktorer som skapar den underhållande/icke-underhållande shoppingupplevelsen - En explorativ studie ur svenska konsumenters perspektiv

Forsberg, Susanne; Jönsson, Annika and Nilsson, Ann-Sofi (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att urskilja faktorer som påverkar en svensk konsuments uppfattning om vad som är en underhållande respektive icke-underhållande shoppingupplevelse. Genom att vara explorativa kan vi generera de faktorer som visar på vad det är i shoppingen som kunder uppfattar som underhållande respektive icke-underhållande beståndsdelar i shoppingupplevelsen. Vidare vill vi få en förståelse för hur en underhållande och rolig shoppingupplevelse kan skapas för svenska konsumenter och hur denna kunskap kan användas rent praktiskt ur ett konsumentperspektiv. Den ökade förståelsen medverkar till att vi ska kunna beskriva konsumentens upplevelse. Resultatet av undersökningen blev tolv faktorer som påverkade den underhållande respektive... (More)
Syftet är att urskilja faktorer som påverkar en svensk konsuments uppfattning om vad som är en underhållande respektive icke-underhållande shoppingupplevelse. Genom att vara explorativa kan vi generera de faktorer som visar på vad det är i shoppingen som kunder uppfattar som underhållande respektive icke-underhållande beståndsdelar i shoppingupplevelsen. Vidare vill vi få en förståelse för hur en underhållande och rolig shoppingupplevelse kan skapas för svenska konsumenter och hur denna kunskap kan användas rent praktiskt ur ett konsumentperspektiv. Den ökade förståelsen medverkar till att vi ska kunna beskriva konsumentens upplevelse. Resultatet av undersökningen blev tolv faktorer som påverkade den underhållande respektive icke-underhållande shoppingupplevelsen. De faktorer som var viktigast för den underhållande shoppingupplevelsen var pris, socialt umgänge, butiksmiljö och personal. Vid den icke-underhållande upplevelsen var det butiksmiljö, personal, uppgiftsorientering och intresse som påverkade mest. Bland de tolv faktorerna redovisade vi tre nya faktorer, vilka inte tidigare forskning presenterat. De nya faktorerna var känslor, kvalité och väder, vilket också är uppsatsens teoretiska bidrag. Uppsatsens praktiska bidrag gäller förslag på hur svensk handel kan skapa en underhållande shoppingupplevelse. Vårt resultat ger vid handen att handeln bör utforma en miljö, som är fokuserad på att kunderna vill göra prisfynd. Butiksmiljön ska vara angenäm. Det ska finnas kompetent personal och goda möjligheter till socialt umgänge (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsberg, Susanne; Jönsson, Annika and Nilsson, Ann-Sofi
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
shopping, upplevelse, kritisk-händelse metod, CIT, konsumenter, faktorer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348074
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2015-10-19 15:53:12
@misc{1348074,
 abstract   = {Syftet är att urskilja faktorer som påverkar en svensk konsuments uppfattning om vad som är en underhållande respektive icke-underhållande shoppingupplevelse. Genom att vara explorativa kan vi generera de faktorer som visar på vad det är i shoppingen som kunder uppfattar som underhållande respektive icke-underhållande beståndsdelar i shoppingupplevelsen. Vidare vill vi få en förståelse för hur en underhållande och rolig shoppingupplevelse kan skapas för svenska konsumenter och hur denna kunskap kan användas rent praktiskt ur ett konsumentperspektiv. Den ökade förståelsen medverkar till att vi ska kunna beskriva konsumentens upplevelse. Resultatet av undersökningen blev tolv faktorer som påverkade den underhållande respektive icke-underhållande shoppingupplevelsen. De faktorer som var viktigast för den underhållande shoppingupplevelsen var pris, socialt umgänge, butiksmiljö och personal. Vid den icke-underhållande upplevelsen var det butiksmiljö, personal, uppgiftsorientering och intresse som påverkade mest. Bland de tolv faktorerna redovisade vi tre nya faktorer, vilka inte tidigare forskning presenterat. De nya faktorerna var känslor, kvalité och väder, vilket också är uppsatsens teoretiska bidrag. Uppsatsens praktiska bidrag gäller förslag på hur svensk handel kan skapa en underhållande shoppingupplevelse. Vårt resultat ger vid handen att handeln bör utforma en miljö, som är fokuserad på att kunderna vill göra prisfynd. Butiksmiljön ska vara angenäm. Det ska finnas kompetent personal och goda möjligheter till socialt umgänge},
 author    = {Forsberg, Susanne and Jönsson, Annika and Nilsson, Ann-Sofi},
 keyword   = {shopping,upplevelse,kritisk-händelse metod,CIT,konsumenter,faktorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Faktorer som skapar den underhållande/icke-underhållande shoppingupplevelsen - En explorativ studie ur svenska konsumenters perspektiv},
 year     = {2004},
}