Advanced

Private Equity - Värdeskapande processer vid buyout-investeringar

Kask, Victor; Löfgren, Markus and Werner, Petter (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Private Equity – värdeskapande processer vid buyout-investeringar Seminariedatum: 2008-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Victor Kask, Marcus Löfgren, Petter Werner Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Private Equity, Värdeskapande, LBO, MBO, Corporate Governance Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur Private Equity bolagen arbetar för att skapa värde i sina portföljbolag. Metod: Uppsatsens utformning utgår från en kvalitativ undersökning där informationen baseras på semistrukturerade intervjuer med personer som har olika befattningar inom den svenska Private Equity branschen. Teoriska perspektiv: Det teoretiska ramverket baseras på teorier hämtade från kurslitteratur och... (More)
Uppsatsens titel: Private Equity – värdeskapande processer vid buyout-investeringar Seminariedatum: 2008-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Victor Kask, Marcus Löfgren, Petter Werner Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Private Equity, Värdeskapande, LBO, MBO, Corporate Governance Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur Private Equity bolagen arbetar för att skapa värde i sina portföljbolag. Metod: Uppsatsens utformning utgår från en kvalitativ undersökning där informationen baseras på semistrukturerade intervjuer med personer som har olika befattningar inom den svenska Private Equity branschen. Teoriska perspektiv: Det teoretiska ramverket baseras på teorier hämtade från kurslitteratur och relevanta artiklar. Empiri: Det empiriska materialet som är grundläggande för analysen är hämtat från de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna. Slutsats: För att skapa värde i sina portföljbolag arbetar PE-bolagen med ett aktivt ägande genom styrelsen. Vidare använder man omfattande incitamentsprogram samt en kapitalstruktur som ger upphov till en skattesköld. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kask, Victor; Löfgren, Markus and Werner, Petter
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Private Equity, Corporate governance, MBO, LBO, Värdeskapande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348122
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:04:44
@misc{1348122,
 abstract   = {Uppsatsens titel:	Private Equity – värdeskapande processer vid buyout-investeringar Seminariedatum:	2008-06-05 Ämne/kurs: FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15 poäng Författare: Victor Kask, Marcus Löfgren, Petter Werner Handledare: Tore Eriksson Nyckelord: Private Equity, Värdeskapande, LBO, MBO, Corporate Governance Syfte: Syftet är att beskriva och analysera hur Private Equity bolagen arbetar för att skapa värde i sina portföljbolag. Metod: Uppsatsens utformning utgår från en kvalitativ undersökning där informationen baseras på semistrukturerade intervjuer med personer som har olika befattningar inom den svenska Private Equity branschen. Teoriska perspektiv:	Det teoretiska ramverket baseras på teorier hämtade från kurslitteratur och relevanta artiklar. Empiri:	Det empiriska materialet som är grundläggande för analysen är hämtat från de semistrukturerade kvalitativa intervjuerna. Slutsats: För att skapa värde i sina portföljbolag arbetar PE-bolagen med ett aktivt ägande genom styrelsen. Vidare använder man omfattande incitamentsprogram samt en kapitalstruktur som ger upphov till en skattesköld.},
 author    = {Kask, Victor and Löfgren, Markus and Werner, Petter},
 keyword   = {Private Equity,Corporate governance,MBO,LBO,Värdeskapande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Private Equity - Värdeskapande processer vid buyout-investeringar},
 year     = {2008},
}