Advanced

ICAs strategiska beslut - Nyckeln till förändring och utveckling

Vuong, Kenix; Gerok, Anna and Svensson, Annica (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syftet är att skapa förståelse för ICAs förändring och utveckling under åren 1993 till 2006 utifrån företagets strategiska beslut. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. För att samla in data till empirin granskades ICAs årsredovisningar för åren 1993 till 2006. Vidare genomfördes semi-strukturerade intervjuer med ICA Handlare, leverantörer och kunder. För att få djup och tillförlitlighet i studien har äkthet och trovärdighet behandlats i metoden. Empiri: Empirin bygger huvudsakligen på en tidslinje vilken består av ICAs strategiska beslut. För att få en bättre förståelse för fallföretaget redogörs en sammanfattning av ICA och resultatet från intervjuerna redovisas. Teoretiska perspektiv:... (More)
Syfte: Vårt syftet är att skapa förståelse för ICAs förändring och utveckling under åren 1993 till 2006 utifrån företagets strategiska beslut. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. För att samla in data till empirin granskades ICAs årsredovisningar för åren 1993 till 2006. Vidare genomfördes semi-strukturerade intervjuer med ICA Handlare, leverantörer och kunder. För att få djup och tillförlitlighet i studien har äkthet och trovärdighet behandlats i metoden. Empiri: Empirin bygger huvudsakligen på en tidslinje vilken består av ICAs strategiska beslut. För att få en bättre förståelse för fallföretaget redogörs en sammanfattning av ICA och resultatet från intervjuerna redovisas. Teoretiska perspektiv: Teorier om strategi och strategiskt beslutsfattande beskrivs. Även olika typer av förändring och utveckling samt faktorer som kan påverka dessa utreds. Slutsats: Våra slutsatser är att ICA har genomgått en positiv förändring och utveckling under den undersökta tidsperioden. De främsta anledningarna till framgång är balans mellan samordning och lokal anpassning, effektivisering och rationalisering, kundfokus, personalens möjlighet att utvecklas samt satsning på nya verksamhetsområden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vuong, Kenix; Gerok, Anna and Svensson, Annica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ICA, strategi, strategiska beslut, organisationsutveckling, organisationsförändring, beslutsfattande, externa faktorer, förändring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348128
date added to LUP
2007-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:44:33
@misc{1348128,
 abstract   = {Syfte: Vårt syftet är att skapa förståelse för ICAs förändring och utveckling under åren 1993 till 2006 utifrån företagets strategiska beslut. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ fallstudie med en abduktiv ansats. För att samla in data till empirin granskades ICAs årsredovisningar för åren 1993 till 2006. Vidare genomfördes semi-strukturerade intervjuer med ICA Handlare, leverantörer och kunder. För att få djup och tillförlitlighet i studien har äkthet och trovärdighet behandlats i metoden. Empiri: Empirin bygger huvudsakligen på en tidslinje vilken består av ICAs strategiska beslut. För att få en bättre förståelse för fallföretaget redogörs en sammanfattning av ICA och resultatet från intervjuerna redovisas. Teoretiska perspektiv: Teorier om strategi och strategiskt beslutsfattande beskrivs. Även olika typer av förändring och utveckling samt faktorer som kan påverka dessa utreds. Slutsats: Våra slutsatser är att ICA har genomgått en positiv förändring och utveckling under den undersökta tidsperioden. De främsta anledningarna till framgång är balans mellan samordning och lokal anpassning, effektivisering och rationalisering, kundfokus, personalens möjlighet att utvecklas samt satsning på nya verksamhetsområden.},
 author    = {Vuong, Kenix and Gerok, Anna and Svensson, Annica},
 keyword   = {ICA,strategi,strategiska beslut,organisationsutveckling,organisationsförändring,beslutsfattande,externa faktorer,förändring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {ICAs strategiska beslut - Nyckeln till förändring och utveckling},
 year     = {2007},
}