Advanced

Fientliga företagsförvärv - Försvarsstrategiers effektivitet

Borg, Mikael; Häger, Johan and Nilsson, Fredrik (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att, mot bakgrund av existerande forskning, beskriva försvarsstrategier vid fientliga företagsförvärv. Vi avser även att undersöka ett antal fientliga förvärvserbjudanden och därigenom utreda vilka försvarsstrategier som förekommer och i vilka kombinationer dessa används. Målsättningen är även att göra en bedömning av vilka försvarsstrategier som är mest effektiva vid fientliga angrepp. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ metod. Uppsatsen kan delas in i tre olika metodiska faser. Först en deskriptiv del där vi begagnat oss av litteraturstudier för att återge forskningsläget. Därefter en presentation av fallstudier, vid vilken vi anvät oss av en källanalys. Avslutningsvis presenterar... (More)
Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att, mot bakgrund av existerande forskning, beskriva försvarsstrategier vid fientliga företagsförvärv. Vi avser även att undersöka ett antal fientliga förvärvserbjudanden och därigenom utreda vilka försvarsstrategier som förekommer och i vilka kombinationer dessa används. Målsättningen är även att göra en bedömning av vilka försvarsstrategier som är mest effektiva vid fientliga angrepp. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ metod. Uppsatsen kan delas in i tre olika metodiska faser. Först en deskriptiv del där vi begagnat oss av litteraturstudier för att återge forskningsläget. Därefter en presentation av fallstudier, vid vilken vi anvät oss av en källanalys. Avslutningsvis presenterar vi, med hjälp av en induktiv forskningsmetodik, en normativ del bestående av utvärdering och rekommendationer. Slutsats: Vi har under arbetets gång genom ett studium av fallstudier nått flera värdefulla insikter vad gäller försvarsåtgärders effektivitet vid fientliga förvärvsförsök. Vi har kunnat konstatera att försvarsåtgärder, och då även de av mer komplicerad natur, verkligen anväds och ofta med ett för målbolaget lyckosamt resultat. Vår slutsats, efter en utvärdering av i fallstudierna förekommande försvarsstrategier, är att ett försvar för att vara effektivt skall bestå av en kombination av preventiva och akuta åtgärder. Mest effektivt synes vara att först vidta preventiva åtgärder i form av hajburar eller giftpiller vilka sedan, efter det att ett fientligt anbud lagts, kompletteras med akuta åtgärder som exempelvis en utförsäljning av kronjuveler eller rättsliga processer. Vad som också framkommer av fallstudierna är betydelsen av vita riddare. Att etablera en kontakt med en vit riddare är att rekommendera i de flesta fientliga förvärvssituationer och går dessutom utmärkt att kombinera med övriga vidtagna försvarsåtgärder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1348168,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte med föreliggande arbete är att, mot bakgrund av existerande forskning, beskriva försvarsstrategier vid fientliga företagsförvärv. Vi avser även att undersöka ett antal fientliga förvärvserbjudanden och därigenom utreda vilka försvarsstrategier som förekommer och i vilka kombinationer dessa används. Målsättningen är även att göra en bedömning av vilka försvarsstrategier som är mest effektiva vid fientliga angrepp. Metod: Vi har främst använt oss av en kvalitativ metod. Uppsatsen kan delas in i tre olika metodiska faser. Först en deskriptiv del där vi begagnat oss av litteraturstudier för att återge forskningsläget. Därefter en presentation av fallstudier, vid vilken vi anvät oss av en källanalys. Avslutningsvis presenterar vi, med hjälp av en induktiv forskningsmetodik, en normativ del bestående av utvärdering och rekommendationer. Slutsats: Vi har under arbetets gång genom ett studium av fallstudier nått flera värdefulla insikter vad gäller försvarsåtgärders effektivitet vid fientliga förvärvsförsök. Vi har kunnat konstatera att försvarsåtgärder, och då även de av mer komplicerad natur, verkligen anväds och ofta med ett för målbolaget lyckosamt resultat. Vår slutsats, efter en utvärdering av i fallstudierna förekommande försvarsstrategier, är att ett försvar för att vara effektivt skall bestå av en kombination av preventiva och akuta åtgärder. Mest effektivt synes vara att först vidta preventiva åtgärder i form av hajburar eller giftpiller vilka sedan, efter det att ett fientligt anbud lagts, kompletteras med akuta åtgärder som exempelvis en utförsäljning av kronjuveler eller rättsliga processer. Vad som också framkommer av fallstudierna är betydelsen av vita riddare. Att etablera en kontakt med en vit riddare är att rekommendera i de flesta fientliga förvärvssituationer och går dessutom utmärkt att kombinera med övriga vidtagna försvarsåtgärder.},
 author    = {Borg, Mikael and Häger, Johan and Nilsson, Fredrik},
 keyword   = {Företagsförvärv,fientliga,uppköp,försvarsstrategier,försvarsåtgärder,poison pill,shark repellent,pac-man,greenmail,crown jewels,korsvist ägande,återköp av aktier,litigation,white knight,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fientliga företagsförvärv - Försvarsstrategiers effektivitet},
 year     = {2001},
}