Advanced

Revisionspliktens avskaffande – Vad tycker revisorerna och småföretagen?

Borg, Martin and Peci, Rrezarta (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och utifrån teorin och debatten i framförallt Sverige, men även England och Danmark, analysera och förklara hur småföretagen och revisorerna ser på ett avskaffande av revisionsplikten. Metod: Studien har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, där empirin har samlats in genom fem personliga intervjuer. Teoretiska perspektiv: Studien baseras på Mobergs (2003) syn på revisorn och debatten kring revisionspliktens avskaffande i Sverige och till viss del i Danmark och England. Empiri: Empirin består av fem personliga intervjuer; tre med företrädare för småbolag och två med auktoriserade revisorer. Slutsatser: Företagen i undersökningen var negativa till ett avskaffade, medan revisorerna hade... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och utifrån teorin och debatten i framförallt Sverige, men även England och Danmark, analysera och förklara hur småföretagen och revisorerna ser på ett avskaffande av revisionsplikten. Metod: Studien har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, där empirin har samlats in genom fem personliga intervjuer. Teoretiska perspektiv: Studien baseras på Mobergs (2003) syn på revisorn och debatten kring revisionspliktens avskaffande i Sverige och till viss del i Danmark och England. Empiri: Empirin består av fem personliga intervjuer; tre med företrädare för småbolag och två med auktoriserade revisorer. Slutsatser: Företagen i undersökningen var negativa till ett avskaffade, medan revisorerna hade delade meningar. Argumenten känns igen från litteraturen och debatten i Sverige, England och Danmark, men stämmer inte överrens fullt ut. Exempelvis hade respondenterna en något begränsad syn på revisionens intressenter och bilden av att en stor mängd företag kommer att välja bort revisorn stämmer inte med intressenternas åsikter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borg, Martin and Peci, Rrezarta
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revisionsplikt, revisorer, småföretag, Sverige, Danmark, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348174
date added to LUP
2008-06-09
date last changed
2012-04-02 17:03:23
@misc{1348174,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att genom intervjuer och utifrån teorin och debatten i framförallt Sverige, men även England och Danmark, analysera och förklara hur småföretagen och revisorerna ser på ett avskaffande av revisionsplikten. Metod: Studien har en kvalitativ metod med en abduktiv ansats, där empirin har samlats in genom fem personliga intervjuer. Teoretiska perspektiv: Studien baseras på Mobergs (2003) syn på revisorn och debatten kring revisionspliktens avskaffande i Sverige och till viss del i Danmark och England. Empiri: Empirin består av fem personliga intervjuer; tre med företrädare för småbolag och två med auktoriserade revisorer. Slutsatser: Företagen i undersökningen var negativa till ett avskaffade, medan revisorerna hade delade meningar. Argumenten känns igen från litteraturen och debatten i Sverige, England och Danmark, men stämmer inte överrens fullt ut. Exempelvis hade respondenterna en något begränsad syn på revisionens intressenter och bilden av att en stor mängd företag kommer att välja bort revisorn stämmer inte med intressenternas åsikter.},
 author    = {Borg, Martin and Peci, Rrezarta},
 keyword   = {Revisionsplikt,revisorer,småföretag,Sverige,Danmark,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revisionspliktens avskaffande – Vad tycker revisorerna och småföretagen?},
 year     = {2008},
}