Advanced

Relationen mellan Budget och Balanced Scorecard - Modellernas roll vad gäller strategiimplementering

Persson, Jesper; Johnsson, Christer and Persson, Jesper (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vad gäller relationen mellan budget och Balanced Scorecard har fyra dimensioner utkristalliserats. Dessa är den sekventiella-, kompletterande-, dominerande- och strategiska dimensionen. I stort kontrasterar WM-data Utilities och Lunds Energi företaget Alfa Laval i förhållande till relationen. I alla tre företagen kan observeras att både budget och Balanced Scorecard fungerar vad gäller strategiimplementering. Budgetens roll vad gäller strategiimplementering försvagas då modellen i huvudsak endast berör medarbetare i centrala positioner inom företagen. Balanced Scorecards problem relativt strategiimplementering i WM-data Utilities och Lunds Energi står enligt oss att finna i kopplingarna mellan action planning och performance control. Inom... (More)
Vad gäller relationen mellan budget och Balanced Scorecard har fyra dimensioner utkristalliserats. Dessa är den sekventiella-, kompletterande-, dominerande- och strategiska dimensionen. I stort kontrasterar WM-data Utilities och Lunds Energi företaget Alfa Laval i förhållande till relationen. I alla tre företagen kan observeras att både budget och Balanced Scorecard fungerar vad gäller strategiimplementering. Budgetens roll vad gäller strategiimplementering försvagas då modellen i huvudsak endast berör medarbetare i centrala positioner inom företagen. Balanced Scorecards problem relativt strategiimplementering i WM-data Utilities och Lunds Energi står enligt oss att finna i kopplingarna mellan action planning och performance control. Inom Alfa Laval finns problemen i att modellen är ett problemidentifierande ledningssystem där deltagandet är lågt. Vad gäller den strategiska dimensionen mellan budget och Balanced Scorecard fungerar den förra bättre vad gäller strategiimplementering inom Alfa Laval. I WM-data Utilities och Lunds Energi fungerar Balanced Scorecard bättre vad gäller detta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Jesper; Johnsson, Christer and Persson, Jesper
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Budget, Balanced Scorecard, Relation, Strategiimplementering, Det formella styrsystemet., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348186
date added to LUP
2004-02-09 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:25
@misc{1348186,
 abstract   = {Vad gäller relationen mellan budget och Balanced Scorecard har fyra dimensioner utkristalliserats. Dessa är den sekventiella-, kompletterande-, dominerande- och strategiska dimensionen. I stort kontrasterar WM-data Utilities och Lunds Energi företaget Alfa Laval i förhållande till relationen. I alla tre företagen kan observeras att både budget och Balanced Scorecard fungerar vad gäller strategiimplementering. Budgetens roll vad gäller strategiimplementering försvagas då modellen i huvudsak endast berör medarbetare i centrala positioner inom företagen. Balanced Scorecards problem relativt strategiimplementering i WM-data Utilities och Lunds Energi står enligt oss att finna i kopplingarna mellan action planning och performance control. Inom Alfa Laval finns problemen i att modellen är ett problemidentifierande ledningssystem där deltagandet är lågt. Vad gäller den strategiska dimensionen mellan budget och Balanced Scorecard fungerar den förra bättre vad gäller strategiimplementering inom Alfa Laval. I WM-data Utilities och Lunds Energi fungerar Balanced Scorecard bättre vad gäller detta.},
 author    = {Persson, Jesper and Johnsson, Christer and Persson, Jesper},
 keyword   = {Budget,Balanced Scorecard,Relation,Strategiimplementering,Det formella styrsystemet.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationen mellan Budget och Balanced Scorecard - Modellernas roll vad gäller strategiimplementering},
 year     = {2004},
}