Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektmätning av produktplacering

Lindell, Pelle ; Doulgeris, Athanasios and Andersson, Björn (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Det vi vill åstadkomma med uppsatsen är att kartlägga de metoder som är mest lämpade för att mäta effekten av produktplacering i film. Relevanta aspekter att effektmäta är försäljning, ökad märkesmedvetenhet hos konsument, förstärkning av varumärke och förändring av företagets image. Vidare kommer vi att analysera och utvärdera vilken eller vilka metoder som ger bäst information på ovan nämnda områden. Metod: Vårt arbete bygger metodmässigt på att utföra intervjuer med produktplacerande företag, marknadsundersökningsföretag och mediekonsulter för att se hur utbredd produktplacering och effektmätning av denna är. Litteraturstudier är ett annat metodmässigt tillvägagångssätt där vi ser på exponering av produktplacering, varumärkes... (More)
Syfte: Det vi vill åstadkomma med uppsatsen är att kartlägga de metoder som är mest lämpade för att mäta effekten av produktplacering i film. Relevanta aspekter att effektmäta är försäljning, ökad märkesmedvetenhet hos konsument, förstärkning av varumärke och förändring av företagets image. Vidare kommer vi att analysera och utvärdera vilken eller vilka metoder som ger bäst information på ovan nämnda områden. Metod: Vårt arbete bygger metodmässigt på att utföra intervjuer med produktplacerande företag, marknadsundersökningsföretag och mediekonsulter för att se hur utbredd produktplacering och effektmätning av denna är. Litteraturstudier är ett annat metodmässigt tillvägagångssätt där vi ser på exponering av produktplacering, varumärkes funktion, sponsringens relevans för produktplacering och hur man bäst effektmäter den. Resultat: Vi har funnit att produktplacering är en effektiv metod, om det utförs korrekt, när det gäller att nå sin målgrupp. Effektmätning av produktplacering är till för att se hur väl målsättningarna uppnåddes. Den effektmätning som förekommer på området utförs internt av företagen och släpps ej offentligt, därför råder det brist på forskning och utvecklade metoder på området. Däremot finns det effektmätningsmetoder som visat sig tillförlitliga inom andra områden som kan omarbetas för att tillämpas på produktplacering. Sammanfattning: Produktplacering är en förekommelse som började i USA men även finns i Sverige. Vi visar på produktplaceringens roll i promotionmixen och vikten av att koda budskapet rätt, så konsumenten tolkar budskapet så som han var avsedd att göra. Det redogörs även för hur produktplacering ska exponeras och hur varumärket fungerar. Företag ska ha klara mål med produktplaceringen för att kunna koda det rätt och för att veta vad de ska effektmäta senare. Målsättningar vi riktar störst vikt på i arbetet är ökad märkesmedvetenhet, förstärka företagets image och ökad försäljning. Det redogörs även för hur man ska effektmäta för att se om man nått dessa målsättningar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindell, Pelle ; Doulgeris, Athanasios and Andersson, Björn
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Produktplacering, effektmätning, promotionmix, varumärke, marknadsundersökning, sponsring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348204
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:55
@misc{1348204,
 abstract   = {Syfte: Det vi vill åstadkomma med uppsatsen är att kartlägga de metoder som är mest lämpade för att mäta effekten av produktplacering i film. Relevanta aspekter att effektmäta är försäljning, ökad märkesmedvetenhet hos konsument, förstärkning av varumärke och förändring av företagets image. Vidare kommer vi att analysera och utvärdera vilken eller vilka metoder som ger bäst information på ovan nämnda områden. Metod: Vårt arbete bygger metodmässigt på att utföra intervjuer med produktplacerande företag, marknadsundersökningsföretag och mediekonsulter för att se hur utbredd produktplacering och effektmätning av denna är. Litteraturstudier är ett annat metodmässigt tillvägagångssätt där vi ser på exponering av produktplacering, varumärkes funktion, sponsringens relevans för produktplacering och hur man bäst effektmäter den. Resultat: Vi har funnit att produktplacering är en effektiv metod, om det utförs korrekt, när det gäller att nå sin målgrupp. Effektmätning av produktplacering är till för att se hur väl målsättningarna uppnåddes. Den effektmätning som förekommer på området utförs internt av företagen och släpps ej offentligt, därför råder det brist på forskning och utvecklade metoder på området. Däremot finns det effektmätningsmetoder som visat sig tillförlitliga inom andra områden som kan omarbetas för att tillämpas på produktplacering. Sammanfattning: Produktplacering är en förekommelse som började i USA men även finns i Sverige. Vi visar på produktplaceringens roll i promotionmixen och vikten av att koda budskapet rätt, så konsumenten tolkar budskapet så som han var avsedd att göra. Det redogörs även för hur produktplacering ska exponeras och hur varumärket fungerar. Företag ska ha klara mål med produktplaceringen för att kunna koda det rätt och för att veta vad de ska effektmäta senare. Målsättningar vi riktar störst vikt på i arbetet är ökad märkesmedvetenhet, förstärka företagets image och ökad försäljning. Det redogörs även för hur man ska effektmäta för att se om man nått dessa målsättningar.},
 author    = {Lindell, Pelle and Doulgeris, Athanasios and Andersson, Björn},
 keyword   = {Produktplacering,effektmätning,promotionmix,varumärke,marknadsundersökning,sponsring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektmätning av produktplacering},
 year     = {2003},
}