Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från budget till prognos – om traditionell ekonomistyrning kontra modern verksamhetsstyrning – fallstudie Nymölla Bruk

Andersson, Jonas ; Persson, Per and Eborn, Jacob (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera förutsättning och konsekvenser av prognoser som alternativ eller komplement till den traditionella budgeten. Uppsatsen består av tre delstudier. Första delstudien är en litteraturstudie som beskriver och analyserar budget och prognostisering, dels i ett större ekonomistyrningssammanhang, dels var för sig. Den andra studien är en referensstudie med fem olika fallföretag. Studien hade till syfte att analysera hur prognoser används i ekonomistyrningen och vad det har för effekter på budgeten och ekonomistyrningen i stort. Den tredje studien - huvudstudien - analyserade förutsättningar och konsekvenser av att införa prognoser i Nymölla Bruk, som traditionellt varit budgetstyrt. Genom vår analys av teorierna... (More)
Syftet är att beskriva och analysera förutsättning och konsekvenser av prognoser som alternativ eller komplement till den traditionella budgeten. Uppsatsen består av tre delstudier. Första delstudien är en litteraturstudie som beskriver och analyserar budget och prognostisering, dels i ett större ekonomistyrningssammanhang, dels var för sig. Den andra studien är en referensstudie med fem olika fallföretag. Studien hade till syfte att analysera hur prognoser används i ekonomistyrningen och vad det har för effekter på budgeten och ekonomistyrningen i stort. Den tredje studien - huvudstudien - analyserade förutsättningar och konsekvenser av att införa prognoser i Nymölla Bruk, som traditionellt varit budgetstyrt. Genom vår analys av teorierna om budget och prognoser har vi lyckats identifiera skillnaderna mellan de bägge styrinstrumenten. Prognoser är liksom budgeten ett instrument som används på flera nivåer inom ett företag. Vidare har vi i ett antal modeller hittat begrepp som placerar styrsystemen på en skala från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. Prognoser är ett modernt verktyg som gynnat många företag i den kortsiktiga ettårsstyrningen. Referensstudien har visat oss att det är svårt att helt och hållet överge ett invant styrsystem. Försök har gjorts att införa nya och modernare styrsystem men ofta har den gamla strukturen legat kvar och gjort att implementering av de nya systemen inte fått full genomslagskraft. Studien resulterade slutligen i en sammanfattning av konsekvenser av prognosinförande samt förutsättningar för ett sådant införande. Efter analysen av Nymölla drog vi slutsatsen att Nymölla på sikt kommer att gynnas av införa prognoser. I framtiden, då bruket kanske inte kommer att visa samma framgångsrika resultatutveckling, kan Nymölla behöva prognoser för att kunna planera och dimensionera produktionen efter rådande marknadsförhållanden. Då kan det vara befogat med ett välutvecklat prognossystem. Framför allt har Nymölla kulturen och ledarskapet med sig som krävs för en sådan förändring. Däremot kan den hårda centraliserade styrningen från divisions- och koncernnivå innebära vissa svårigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Jonas ; Persson, Per and Eborn, Jacob
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomistyrning, budget, budgetering, prognostisering, prognoser, ettårsstyrning, modern verksamhetsstyrning, Nymölla bruk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348211
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:42
@misc{1348211,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera förutsättning och konsekvenser av prognoser som alternativ eller komplement till den traditionella budgeten. Uppsatsen består av tre delstudier. Första delstudien är en litteraturstudie som beskriver och analyserar budget och prognostisering, dels i ett större ekonomistyrningssammanhang, dels var för sig. Den andra studien är en referensstudie med fem olika fallföretag. Studien hade till syfte att analysera hur prognoser används i ekonomistyrningen och vad det har för effekter på budgeten och ekonomistyrningen i stort. Den tredje studien - huvudstudien - analyserade förutsättningar och konsekvenser av att införa prognoser i Nymölla Bruk, som traditionellt varit budgetstyrt. Genom vår analys av teorierna om budget och prognoser har vi lyckats identifiera skillnaderna mellan de bägge styrinstrumenten. Prognoser är liksom budgeten ett instrument som används på flera nivåer inom ett företag. Vidare har vi i ett antal modeller hittat begrepp som placerar styrsystemen på en skala från traditionell ekonomistyrning till modern verksamhetsstyrning. Prognoser är ett modernt verktyg som gynnat många företag i den kortsiktiga ettårsstyrningen. Referensstudien har visat oss att det är svårt att helt och hållet överge ett invant styrsystem. Försök har gjorts att införa nya och modernare styrsystem men ofta har den gamla strukturen legat kvar och gjort att implementering av de nya systemen inte fått full genomslagskraft. Studien resulterade slutligen i en sammanfattning av konsekvenser av prognosinförande samt förutsättningar för ett sådant införande. Efter analysen av Nymölla drog vi slutsatsen att Nymölla på sikt kommer att gynnas av införa prognoser. I framtiden, då bruket kanske inte kommer att visa samma framgångsrika resultatutveckling, kan Nymölla behöva prognoser för att kunna planera och dimensionera produktionen efter rådande marknadsförhållanden. Då kan det vara befogat med ett välutvecklat prognossystem. Framför allt har Nymölla kulturen och ledarskapet med sig som krävs för en sådan förändring. Däremot kan den hårda centraliserade styrningen från divisions- och koncernnivå innebära vissa svårigheter.},
 author    = {Andersson, Jonas and Persson, Per and Eborn, Jacob},
 keyword   = {ekonomistyrning,budget,budgetering,prognostisering,prognoser,ettårsstyrning,modern verksamhetsstyrning,Nymölla bruk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från budget till prognos – om traditionell ekonomistyrning kontra modern verksamhetsstyrning – fallstudie Nymölla Bruk},
 year     = {2003},
}