Advanced

Motiv, utformning och användning av Balanced Scorecard i kommunal verksamhet

Nilsson, Martin and Telhag, Alexandra Marie Louise (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur motiv, utformning och användning av BSC ser ut i kommuner, samt analysera eventuella samband mellan dessa områden. Metod: För att uppfylla studiens syfte har författarna valt att göra en kvalitativ studie, där vi undersöker 14 kommuner. Vi avser att skapa en bättre insikt i hur motiv, utformning och användning av en styrmodell överrensstämmer med varandra vilket innebär att studien är av deskriptiv karaktär, med explorativa inslag. Intervjufrågorna utformades med hjälp av den uppbyggda teorin. Empirin sammanställdes sedan och analyserades med hjälp av kopplingar från valda teoridelar. Slutsats: De främsta motiven till införandet av BSC är att det skapar en tydlighet i målen och... (More)
Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur motiv, utformning och användning av BSC ser ut i kommuner, samt analysera eventuella samband mellan dessa områden. Metod: För att uppfylla studiens syfte har författarna valt att göra en kvalitativ studie, där vi undersöker 14 kommuner. Vi avser att skapa en bättre insikt i hur motiv, utformning och användning av en styrmodell överrensstämmer med varandra vilket innebär att studien är av deskriptiv karaktär, med explorativa inslag. Intervjufrågorna utformades med hjälp av den uppbyggda teorin. Empirin sammanställdes sedan och analyserades med hjälp av kopplingar från valda teoridelar. Slutsats: De främsta motiven till införandet av BSC är att det skapar en tydlighet i målen och innehåller fler delar av verksamheten. Bakom införandet står ofta kommunchefen/
direktören. Konsulter har en framträdande roll i införandefasen. Ett separat medarbetarperspektiv är vanligt i organisationerna. Vidare är BSC en integrerad del i budgetarbetet. De vanligaste användningsområdena för BSC är uppföljning och planering, dessutom anses en aktiv målformuleringsprocess som positivt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Martin and Telhag, Alexandra Marie Louise
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
BSC, kommunal verksamhet, ekonomistyrning, balanserad styrning, motiv, utformning, användning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348259
date added to LUP
2007-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:39:55
@misc{1348259,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur motiv, utformning och användning av BSC ser ut i kommuner, samt analysera eventuella samband mellan dessa områden. Metod: För att uppfylla studiens syfte har författarna valt att göra en kvalitativ studie, där vi undersöker 14 kommuner. Vi avser att skapa en bättre insikt i hur motiv, utformning och användning av en styrmodell överrensstämmer med varandra vilket innebär att studien är av deskriptiv karaktär, med explorativa inslag. Intervjufrågorna utformades med hjälp av den uppbyggda teorin. Empirin sammanställdes sedan och analyserades med hjälp av kopplingar från valda teoridelar. Slutsats: De främsta motiven till införandet av BSC är att det skapar en tydlighet i målen och innehåller fler delar av verksamheten. Bakom införandet står ofta kommunchefen/
direktören. Konsulter har en framträdande roll i införandefasen. Ett separat medarbetarperspektiv är vanligt i organisationerna. Vidare är BSC en integrerad del i budgetarbetet. De vanligaste användningsområdena för BSC är uppföljning och planering, dessutom anses en aktiv målformuleringsprocess som positivt.},
 author    = {Nilsson, Martin and Telhag, Alexandra Marie Louise},
 keyword   = {BSC,kommunal verksamhet,ekonomistyrning,balanserad styrning,motiv,utformning,användning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Motiv, utformning och användning av Balanced Scorecard i kommunal verksamhet},
 year     = {2007},
}