Advanced

Bolagskoder- en jämförande utredning av nationella och internationella direktiv i Sverige och England

Redelius, Ingela; Karlsson, Caroline and Lundberg, Annika (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna uppsats bygger på fyra grundstenar; Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code on Corporate Governance, riktlinjer från OECD, EU:s rekommendationer. För att skapa förståelse för dessa olika regelverk samt möjliggöra en analys, har teorin om Agent och Principal, samt den om Corporate Governance använts. Förutom studier av regelverk har diverse intervjuer genomförts med svenska och engelska börsnoterade företag som lyder under bolagskoderna, samt även intervjuer med revisionsföretag. Dessa har fungerat som informationskällor, referensramar, och underlag för analys och slutsatser. Det ges även sammanfattningar av Svensk kod för bolagsstyrning, samt för Combined Code on Corporate Governance, en redogörelse för riktlinjerna publicerade... (More)
Denna uppsats bygger på fyra grundstenar; Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code on Corporate Governance, riktlinjer från OECD, EU:s rekommendationer. För att skapa förståelse för dessa olika regelverk samt möjliggöra en analys, har teorin om Agent och Principal, samt den om Corporate Governance använts. Förutom studier av regelverk har diverse intervjuer genomförts med svenska och engelska börsnoterade företag som lyder under bolagskoderna, samt även intervjuer med revisionsföretag. Dessa har fungerat som informationskällor, referensramar, och underlag för analys och slutsatser. Det ges även sammanfattningar av Svensk kod för bolagsstyrning, samt för Combined Code on Corporate Governance, en redogörelse för riktlinjerna publicerade av OECD och EU:s rekommendationer. Det som framkommer i uppsatsen är att den engelska bolagskoden är mer strikt medan den svenska uppfattas som mer otydlig och mindre detaljerad. Det framgår även att i och med att de båda bolagskoderna lyder under OECD:s riktlinjer och EU:s rekommendationer utgör de inga större etableringshinder för börsnoterade företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1348290,
 abstract   = {Denna uppsats bygger på fyra grundstenar; Svensk kod för bolagsstyrning, Combined Code on Corporate Governance, riktlinjer från OECD, EU:s rekommendationer. För att skapa förståelse för dessa olika regelverk samt möjliggöra en analys, har teorin om Agent och Principal, samt den om Corporate Governance använts. Förutom studier av regelverk har diverse intervjuer genomförts med svenska och engelska börsnoterade företag som lyder under bolagskoderna, samt även intervjuer med revisionsföretag. Dessa har fungerat som informationskällor, referensramar, och underlag för analys och slutsatser. Det ges även sammanfattningar av Svensk kod för bolagsstyrning, samt för Combined Code on Corporate Governance, en redogörelse för riktlinjerna publicerade av OECD och EU:s rekommendationer. Det som framkommer i uppsatsen är att den engelska bolagskoden är mer strikt medan den svenska uppfattas som mer otydlig och mindre detaljerad. Det framgår även att i och med att de båda bolagskoderna lyder under OECD:s riktlinjer och EU:s rekommendationer utgör de inga större etableringshinder för börsnoterade företag.},
 author    = {Redelius, Ingela and Karlsson, Caroline and Lundberg, Annika},
 keyword   = {Svensk kod för bolagsstyrning,Combined Code on Corporate Governance,OECD riktlinjer för bolagsstyrning,Principal-Agentteorin,Corporate Governance-teorin.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bolagskoder- en jämförande utredning av nationella och internationella direktiv i Sverige och England},
 year     = {2006},
}