Advanced

Att vårda sitt yttre - En studie av yngre mäns attityder till groomingprodukter

Olsson, Camilla; Ström, Sofia and Mumun, Sibel (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. Metod: En kvalitativ studie där vi använder oss av djupintervjuer i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vidare används en hypotetisk-deduktiv ansats och uppsatsen kan anses vara explorativ och till viss del deskriptiv. Teoretiska perspektiv: Teorier om marknadsmixen och kommunikation är två viktiga utgångsteorier för vår studie. Litteratur om maskulinitet samt teorier om självbild, referensgrupper och varumärken ger djup och förståelse för studien. Empiri: Vår empiri... (More)
Syftet med vår uppsats är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. Metod: En kvalitativ studie där vi använder oss av djupintervjuer i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vidare används en hypotetisk-deduktiv ansats och uppsatsen kan anses vara explorativ och till viss del deskriptiv. Teoretiska perspektiv: Teorier om marknadsmixen och kommunikation är två viktiga utgångsteorier för vår studie. Litteratur om maskulinitet samt teorier om självbild, referensgrupper och varumärken ger djup och förståelse för studien. Empiri: Vår empiri består av djupintervjuer med tretton yngre män samt experter från företag som representerar ett tvärsnitt av skönhetsbranschen. Slutsatser: Männen i vår undersökning har en positiv inställning till användningen av groomingprodukter, men är inte så informerade om produkterna på marknaden att de inser att de har ett behov som kan tillfredställas. Vidare drar vi slutsatser från studien att smink fortfarande är en känslig produktkategori som männen förknippar med kvinnors användande men att de flesta övriga skönhetsprodukter uppfattas som unisex. För att förpackningen ska vara attraktiv för männen föredrar de mörka färger, namn som visar att produkten är för män och en stilren design. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Camilla; Ström, Sofia and Mumun, Sibel
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Grooming, Män, Skönhetsprodukter, Kommunikation, Marknadsmixen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348350
date added to LUP
2006-01-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:47:03
@misc{1348350,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att undersöka yngre mäns attityder till, såväl som deras konsumtion av groomingprodukter. Genom detta ämnar vi lyfta fram de aspekter som är viktiga för företag i skönhetsbranschen att ta hänsyn till vid utformningen av marknadsmixen. Metod: En kvalitativ studie där vi använder oss av djupintervjuer i form av personliga intervjuer och telefonintervjuer. Vidare används en hypotetisk-deduktiv ansats och uppsatsen kan anses vara explorativ och till viss del deskriptiv. Teoretiska perspektiv: Teorier om marknadsmixen och kommunikation är två viktiga utgångsteorier för vår studie. Litteratur om maskulinitet samt teorier om självbild, referensgrupper och varumärken ger djup och förståelse för studien. Empiri: Vår empiri består av djupintervjuer med tretton yngre män samt experter från företag som representerar ett tvärsnitt av skönhetsbranschen. Slutsatser: Männen i vår undersökning har en positiv inställning till användningen av groomingprodukter, men är inte så informerade om produkterna på marknaden att de inser att de har ett behov som kan tillfredställas. Vidare drar vi slutsatser från studien att smink fortfarande är en känslig produktkategori som männen förknippar med kvinnors användande men att de flesta övriga skönhetsprodukter uppfattas som unisex. För att förpackningen ska vara attraktiv för männen föredrar de mörka färger, namn som visar att produkten är för män och en stilren design.},
 author    = {Olsson, Camilla and Ström, Sofia and Mumun, Sibel},
 keyword   = {Grooming,Män,Skönhetsprodukter,Kommunikation,Marknadsmixen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att vårda sitt yttre - En studie av yngre mäns attityder till groomingprodukter},
 year     = {2006},
}