Advanced

För vilka företag lämpar sig en etablering av ett shared service center? En fallstudie av implementering av ett shared service center på IKEA

Nordheim, Christian; Andersson, Katrin and Månsson, Carolina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att utreda vilka företag som lämpar sig för en implementering av ett shared service center. Metod: Under arbetets gång har en abduktiv ansats använts där det varit en kontinuerlig interaktion mellan teori och empiri. Det har gjorts en kvalitativ studie av ett fallstudieföretag med hjälp av intervjuer, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Slutsatser: De företag som är mest lämpade för en etablering av ett shared service center bör vara:
• Stora – de måste kunna uppvisa stordriftsfördelar
• Multinationella – centraliseringen till shared service måste få märkbar effekt
• Expansiva – realisera besparing i personalkostnader • Lågkostnadsstrateger – syftet med ett shared service center passar företagets... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att utreda vilka företag som lämpar sig för en implementering av ett shared service center. Metod: Under arbetets gång har en abduktiv ansats använts där det varit en kontinuerlig interaktion mellan teori och empiri. Det har gjorts en kvalitativ studie av ett fallstudieföretag med hjälp av intervjuer, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Slutsatser: De företag som är mest lämpade för en etablering av ett shared service center bör vara:
• Stora – de måste kunna uppvisa stordriftsfördelar
• Multinationella – centraliseringen till shared service måste få märkbar effekt
• Expansiva – realisera besparing i personalkostnader • Lågkostnadsstrateger – syftet med ett shared service center passar företagets paradigm
• Förändringsvilliga – det är ett stort projekt som måste stödjas av organisationen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordheim, Christian; Andersson, Katrin and Månsson, Carolina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Shared service center, insourcing, IKEA, finansiella funktioner, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348375
date added to LUP
2004-12-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:16:05
@misc{1348375,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att utreda vilka företag som lämpar sig för en implementering av ett shared service center. Metod: Under arbetets gång har en abduktiv ansats använts där det varit en kontinuerlig interaktion mellan teori och empiri. Det har gjorts en kvalitativ studie av ett fallstudieföretag med hjälp av intervjuer, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Slutsatser: De företag som är mest lämpade för en etablering av ett shared service center bör vara:
•	Stora – de måste kunna uppvisa stordriftsfördelar
•	Multinationella – centraliseringen till shared service måste få märkbar effekt
•	Expansiva – realisera besparing i personalkostnader •	Lågkostnadsstrateger – syftet med ett shared service center passar företagets paradigm
•	Förändringsvilliga – det är ett stort projekt som måste stödjas av organisationen},
 author    = {Nordheim, Christian and Andersson, Katrin and Månsson, Carolina},
 keyword   = {Shared service center,insourcing,IKEA,finansiella funktioner,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För vilka företag lämpar sig en etablering av ett shared service center? En fallstudie av implementering av ett shared service center på IKEA},
 year     = {2004},
}