Advanced

Terrorattacken den 11 september 2001 –Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av extrema globala händelser?

Forsgårdh, Lotta; Zjajo, Denis and Rössler, Walter (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys svårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den
11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi våra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: • Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att... (More)
Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys svårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den
11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi våra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: • Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att drabbas av extrema nedgångar.
• Aktieägande ska ses på lång sikt.
• Då det i praktiken för gemene man torde vara svårt att nyttja en nedgång på grund av en
oväntad event för en placering och ett snabbt klipp på aktiemarknaden synes det bästa
rådet för en privatperson vara att köpa aktier och fondandelar regelbundet under en lång
tidsperiod och följaktligen undvika mycket kortsiktig spekulation enligt citatet:
- When in Doubt Stay Out!
• Enligt event risk teorin bör en aktieplacerare vara medveten om risken med blankning vid
extrema händelser.
• Vår undersökning ger vid handen att den fundamentala aktieanalysen inte har stor
betydelse på kort sikt, utan ska ses som en del av en långsiktig strategi när man väljer
aktier till sin portfölj. På kort sikt styrs marknaden till stor del av psykologiska faktorer,
men ”aktiemarknaden kan i längden varken springa ifrån eller halka efter den övriga
ekonomin särskilt mycket - en obesvarad fråga är emellertid hur lång period”. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Forsgårdh, Lotta; Zjajo, Denis and Rössler, Walter
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
terrorattack, aktiemarknaden, a-listan, aktieportfölj, event risk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348381
date added to LUP
2004-01-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:57
@misc{1348381,
 abstract   = {Efter genomförd studie drar vi slutsatsen att de teoretiska ekonomiska modellerna som används i en fundamental analys svårt kan appliceras på en så kort period som en månad efter terrordådet den
11 september 2001. Vi konstaterar också att marknaden under denna period präglades av ett stort mått av psykologi. Variablerna branschtillhörighet, företagsstorlek, betavärde, p/e-tal, soliditet och internationell exponering ger inget underlag för utformandet av en portfölj för att gardera sig mot framtida extrema globala händelser. Slutligen presenterar vi våra råd för en aktieplacerare som vill gardera sig mot kraftiga nedgångar till följd av någon sorts extrem global händelse, sk event risk: • Genom en väldiversifierad portfölj undgår man att drabbas av extrema nedgångar.
• Aktieägande ska ses på lång sikt.
• Då det i praktiken för gemene man torde vara svårt att nyttja en nedgång på grund av en
oväntad event för en placering och ett snabbt klipp på aktiemarknaden synes det bästa
rådet för en privatperson vara att köpa aktier och fondandelar regelbundet under en lång
tidsperiod och följaktligen undvika mycket kortsiktig spekulation enligt citatet:
- When in Doubt Stay Out!
• Enligt event risk teorin bör en aktieplacerare vara medveten om risken med blankning vid
extrema händelser.
• Vår undersökning ger vid handen att den fundamentala aktieanalysen inte har stor
betydelse på kort sikt, utan ska ses som en del av en långsiktig strategi när man väljer
aktier till sin portfölj. På kort sikt styrs marknaden till stor del av psykologiska faktorer,
men ”aktiemarknaden kan i längden varken springa ifrån eller halka efter den övriga
ekonomin särskilt mycket - en obesvarad fråga är emellertid hur lång period”.},
 author    = {Forsgårdh, Lotta and Zjajo, Denis and Rössler, Walter},
 keyword   = {terrorattack,aktiemarknaden,a-listan,aktieportfölj,event risk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Terrorattacken den 11 september 2001 –Hur påverkas den svenska aktiemarknaden av extrema globala händelser?},
 year     = {2004},
}