Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Redovisning av skattemässiga underskottsavdrag

Olsén, Jenny ; Lindström, Pia and Jusélius, Allan (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera dels hur svenska börsföretag redovisar uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag enligt RR 9 och vilka problem som denna redovisning innebär, dels hur användbar den information som redovisningen ger är för användarna av de finansiella rapporterna. Vidare avser vi att utreda huruvida skattemässiga underskottsavdrag är att betrakta som en tillgång i balansräkningen. Vår studie visar dels att de studerade företagens redovisningar av uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag skiljer sig betydligt i flera avseenden, dels att det finns betydande brister i den redovisade informationens användbarhet, vilket till stor del beror på de brister i... (More)
Syftet är att beskriva och analysera dels hur svenska börsföretag redovisar uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag enligt RR 9 och vilka problem som denna redovisning innebär, dels hur användbar den information som redovisningen ger är för användarna av de finansiella rapporterna. Vidare avser vi att utreda huruvida skattemässiga underskottsavdrag är att betrakta som en tillgång i balansräkningen. Vår studie visar dels att de studerade företagens redovisningar av uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag skiljer sig betydligt i flera avseenden, dels att det finns betydande brister i den redovisade informationens användbarhet, vilket till stor del beror på de brister i tillförlitlighet som RR 9:s tolkningsutrymme ger upphov till. Många av de studerade företagen avviker från RR 9 främst genom att inte ge de upplysningar som rekommendationen kräver. Vidare anser vi att det värde som de uppskjutna skattefordringarna hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag tas upp till i balansräkningen inte bör begränsas av en i rekommendationen bestämd tidshorisont, eftersom detta inte skulle medföra en bättre redovisning. Slutligen är vi tveksamma till huruvida skattemässiga underskottsavdrag över huvud taget skall redovisas i balansräkningen på grundval av de osäkra prognoser som det redovisade värdet baseras på. Vi anser därför att information om det totala värdet av de outnyttjade underskottsavdragen är tillräcklig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsén, Jenny ; Lindström, Pia and Jusélius, Allan
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
RR 9, uppskjutna skattefordringar, skattemässiga underskottsavdrag, tolkningsutrymme, användbarhet, kvalitativa egenskaper, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348459
date added to LUP
2003-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:40
@misc{1348459,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera dels hur svenska börsföretag redovisar uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag enligt RR 9 och vilka problem som denna redovisning innebär, dels hur användbar den information som redovisningen ger är för användarna av de finansiella rapporterna. Vidare avser vi att utreda huruvida skattemässiga underskottsavdrag är att betrakta som en tillgång i balansräkningen. Vår studie visar dels att de studerade företagens redovisningar av uppskjutna skattefordringar hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag skiljer sig betydligt i flera avseenden, dels att det finns betydande brister i den redovisade informationens användbarhet, vilket till stor del beror på de brister i tillförlitlighet som RR 9:s tolkningsutrymme ger upphov till. Många av de studerade företagen avviker från RR 9 främst genom att inte ge de upplysningar som rekommendationen kräver. Vidare anser vi att det värde som de uppskjutna skattefordringarna hänförliga till skattemässiga underskottsavdrag tas upp till i balansräkningen inte bör begränsas av en i rekommendationen bestämd tidshorisont, eftersom detta inte skulle medföra en bättre redovisning. Slutligen är vi tveksamma till huruvida skattemässiga underskottsavdrag över huvud taget skall redovisas i balansräkningen på grundval av de osäkra prognoser som det redovisade värdet baseras på. Vi anser därför att information om det totala värdet av de outnyttjade underskottsavdragen är tillräcklig.},
 author    = {Olsén, Jenny and Lindström, Pia and Jusélius, Allan},
 keyword   = {RR 9,uppskjutna skattefordringar,skattemässiga underskottsavdrag,tolkningsutrymme,användbarhet,kvalitativa egenskaper,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av skattemässiga underskottsavdrag},
 year     = {2003},
}