Advanced

Ekonomistyrning i Internationella Organisationer - En fallstudie av Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak

Ivarsson, Cecilia; Broms, Christina and Löthman, Anna (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur svenska koncerner går tillväga för att samordna ekonomistyrning i en internationell miljö. Studien utgår från fallstudier av tre internationella koncerner, Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak. Den teoretiska referensramen har tre hörn; organisatoriska synsätt gällande struktur, ekonomiska processer så som budgetering och rapportering, samt informella processer rörande kultur och kommunikation. Studiens empiri består av primär- och sekundärdata vilket lämnats av respondenterna från våra tre fallföretag.
I resultatet har det framkommit att om en organisation ska kunna arbeta med en samordnad ekonomistyrning måste de informella processer samspela väl med de formella processerna.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ivarsson, Cecilia; Broms, Christina and Löthman, Anna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomistyrning, budgetering, rapportering, organisationsstruktur, kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348518
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:09:38
@misc{1348518,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur svenska koncerner går tillväga för att samordna ekonomistyrning i en internationell miljö. Studien utgår från fallstudier av tre internationella koncerner, Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak. Den teoretiska referensramen har tre hörn; organisatoriska synsätt gällande struktur, ekonomiska processer så som budgetering och rapportering, samt informella processer rörande kultur och kommunikation. Studiens empiri består av primär- och sekundärdata vilket lämnats av respondenterna från våra tre fallföretag.
I resultatet har det framkommit att om en organisation ska kunna arbeta med en samordnad ekonomistyrning måste de informella processer samspela väl med de formella processerna.},
 author    = {Ivarsson, Cecilia and Broms, Christina and Löthman, Anna},
 keyword   = {Ekonomistyrning,budgetering,rapportering,organisationsstruktur,kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning i Internationella Organisationer - En fallstudie av Scania, Sony Ericsson och Tetra Pak},
 year     = {2008},
}