Advanced

Hur Tillväxt får till det med Lärande - En fallstudie av Gina Tricot

Börjesson, Jennie; Kron, Felicia and Luc, Isabelle (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att undersöka hur ett tillväxtföretag kan fortsätta att växa och samtidigt vara en lärande organisation. Hur kan konkurrensutsatta tillväxtföretag hitta former för lärande för att finna bestående konkurrensfördelar, och vilka uttrycksformer tar sig detta i organisationer? Kan man hitta ett lämpligt verktyg för att strukturera lärandet i organisationen samt vilka fördelar kan åtnjutas av att vara en lärande organisation? Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och utgörs av en fallstudie av Gina Tricot som uppfyller kriterierna för studien genom att de befinner sig i en tillväxtfas samt att de verkar i en konkurrensutsatt bransch. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som... (More)
Syftet med studien är att undersöka hur ett tillväxtföretag kan fortsätta att växa och samtidigt vara en lärande organisation. Hur kan konkurrensutsatta tillväxtföretag hitta former för lärande för att finna bestående konkurrensfördelar, och vilka uttrycksformer tar sig detta i organisationer? Kan man hitta ett lämpligt verktyg för att strukturera lärandet i organisationen samt vilka fördelar kan åtnjutas av att vara en lärande organisation? Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och utgörs av en fallstudie av Gina Tricot som uppfyller kriterierna för studien genom att de befinner sig i en tillväxtfas samt att de verkar i en konkurrensutsatt bransch. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar den lärande organisationen och empirin består i huvudsak av fyra intervjuer med medarbetare på Gina Tricot. Vad som framkommit i studien är att lärande är viktigt i ett tillväxtföretag eftersom det medför fördelar som underlättar utveckling, och minskar risken att man tappar kontrollen över den växande verksamheten. Kunskap måste tas till vara på och spridas i organisationen och benchmarking kan vara ett bra verktyg för detta. Förutsättningarna för att bli en lärande organisation är gynnsamma för ett tillväxtföretag då företagets framgång leder till ökad motivation och engagemang hos medarbetarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börjesson, Jennie; Kron, Felicia and Luc, Isabelle
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
lärande organisation, tillväxt, benchmarking, konkurrensfördel, förbättring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348536
date added to LUP
2008-12-19 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:13:39
@misc{1348536,
 abstract   = {Syftet med studien är att undersöka hur ett tillväxtföretag kan fortsätta att växa och samtidigt vara en lärande organisation. Hur kan konkurrensutsatta tillväxtföretag hitta former för lärande för att finna bestående konkurrensfördelar, och vilka uttrycksformer tar sig detta i organisationer? Kan man hitta ett lämpligt verktyg för att strukturera lärandet i organisationen samt vilka fördelar kan åtnjutas av att vara en lärande organisation? Undersökningen utgår från en kvalitativ metod och utgörs av en fallstudie av Gina Tricot som uppfyller kriterierna för studien genom att de befinner sig i en tillväxtfas samt att de verkar i en konkurrensutsatt bransch. Den teoretiska referensramen har byggts upp kring olika teorier och synsätt som behandlar den lärande organisationen och empirin består i huvudsak av fyra intervjuer med medarbetare på Gina Tricot. Vad som framkommit i studien är att lärande är viktigt i ett tillväxtföretag eftersom det medför fördelar som underlättar utveckling, och minskar risken att man tappar kontrollen över den växande verksamheten. Kunskap måste tas till vara på och spridas i organisationen och benchmarking kan vara ett bra verktyg för detta. Förutsättningarna för att bli en lärande organisation är gynnsamma för ett tillväxtföretag då företagets framgång leder till ökad motivation och engagemang hos medarbetarna.},
 author    = {Börjesson, Jennie and Kron, Felicia and Luc, Isabelle},
 keyword   = {lärande organisation,tillväxt,benchmarking,konkurrensfördel,förbättring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur Tillväxt får till det med Lärande - En fallstudie av Gina Tricot},
 year     = {2008},
}