Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Deloitte & Touche - en lönsamhetsbedömning av samgåendet med Andersen

Parnfors, Patrik ; Nilsson, Andreas and Bengtsson, Tobias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte är att utreda huruvida de två revisionsbyråerna Andersen och Deloitte & Touche i Sverige har större möjligheter att skapa lönsamhet som ett företag efter samgåendet. För att utreda detta inriktar vi oss på tre nyckelfaktorer integration, strategi och finansiering. Två stora områden där synergieffekter kan uppkomma är inom finansiering och strategi. För att dessa ska kunna uppkomma är det av högsta vikt att integrationen blir lyckosam. Blir den det kan det även uppkomma synergieffekter av integrationen i sig. Därför hänger dessa tre områden tätt samman. Vid en analys av ett samgående är det därför viktigt att titta närmare på dessa aspekter för att utreda hur framgångsrikt samgåendet är eller har potential att bli. För att kunna... (More)
Vårt syfte är att utreda huruvida de två revisionsbyråerna Andersen och Deloitte & Touche i Sverige har större möjligheter att skapa lönsamhet som ett företag efter samgåendet. För att utreda detta inriktar vi oss på tre nyckelfaktorer integration, strategi och finansiering. Två stora områden där synergieffekter kan uppkomma är inom finansiering och strategi. För att dessa ska kunna uppkomma är det av högsta vikt att integrationen blir lyckosam. Blir den det kan det även uppkomma synergieffekter av integrationen i sig. Därför hänger dessa tre områden tätt samman. Vid en analys av ett samgående är det därför viktigt att titta närmare på dessa aspekter för att utreda hur framgångsrikt samgåendet är eller har potential att bli. För att kunna analysera samgåendet mellan Deloitte & Touche och Andersen ställer vi oss följande frågor: Finns det några finansiella och strategiska synergieffekter i samgåendet? Görs det något, och i så fall vad för att integrationen ska bli lyckosam? Finns det även synergieffekter som kan uppkomma ur integrationsarbetet? Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med vissa inslag av ett kvantitativt tillvägagångssätt. I valet av angreppssätten har vi valt kombinationen abduktion. I vår analys har vi identifierat potentiella synergieffekter i samtliga av de tre nyckelfaktorerna. De största realiserbara synergieffekterna finns inom den strategiska faktorn. Men även inom integration finns det synergieffekter, det tydligaste exemplet är avskaffning av dubbelbemanning inom supportfunktionerna. Den faktor som generar minst möjlighet till realiserade synergieffekter är den finansiella. I slutsatsen har vi kommit fram till att den största synergieffekten är den bredare och ökade kompetensen som uppkommer av samgåendet, vilken är den synergi som attraherar nya kunder och därigenom ökar lönsamheten genom de utvalda nyckeltalen. Vi har identifierat att det finns en avgörande faktor för att synergieffekterna ska kunna realiseras. Denna faktor är en lyckad integrationsprocess. Vi menar att samarbetet mellan de tidigare organisationerna är en förutsättning för att företaget ska kunna omsätta varandras kompetens till kundnytta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Parnfors, Patrik ; Nilsson, Andreas and Bengtsson, Tobias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Integration, strategi, finansiering, inkråmsförvärv, synergieffekter, samgående, uppköp, Mergers & Acquisitions, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348651
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:51
@misc{1348651,
 abstract   = {Vårt syfte är att utreda huruvida de två revisionsbyråerna Andersen och Deloitte & Touche i Sverige har större möjligheter att skapa lönsamhet som ett företag efter samgåendet. För att utreda detta inriktar vi oss på tre nyckelfaktorer integration, strategi och finansiering. Två stora områden där synergieffekter kan uppkomma är inom finansiering och strategi. För att dessa ska kunna uppkomma är det av högsta vikt att integrationen blir lyckosam. Blir den det kan det även uppkomma synergieffekter av integrationen i sig. Därför hänger dessa tre områden tätt samman. Vid en analys av ett samgående är det därför viktigt att titta närmare på dessa aspekter för att utreda hur framgångsrikt samgåendet är eller har potential att bli. För att kunna analysera samgåendet mellan Deloitte & Touche och Andersen ställer vi oss följande frågor: Finns det några finansiella och strategiska synergieffekter i samgåendet? Görs det något, och i så fall vad för att integrationen ska bli lyckosam? Finns det även synergieffekter som kan uppkomma ur integrationsarbetet? Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med vissa inslag av ett kvantitativt tillvägagångssätt. I valet av angreppssätten har vi valt kombinationen abduktion. I vår analys har vi identifierat potentiella synergieffekter i samtliga av de tre nyckelfaktorerna. De största realiserbara synergieffekterna finns inom den strategiska faktorn. Men även inom integration finns det synergieffekter, det tydligaste exemplet är avskaffning av dubbelbemanning inom supportfunktionerna. Den faktor som generar minst möjlighet till realiserade synergieffekter är den finansiella. I slutsatsen har vi kommit fram till att den största synergieffekten är den bredare och ökade kompetensen som uppkommer av samgåendet, vilken är den synergi som attraherar nya kunder och därigenom ökar lönsamheten genom de utvalda nyckeltalen. Vi har identifierat att det finns en avgörande faktor för att synergieffekterna ska kunna realiseras. Denna faktor är en lyckad integrationsprocess. Vi menar att samarbetet mellan de tidigare organisationerna är en förutsättning för att företaget ska kunna omsätta varandras kompetens till kundnytta.},
 author    = {Parnfors, Patrik and Nilsson, Andreas and Bengtsson, Tobias},
 keyword   = {Integration,strategi,finansiering,inkråmsförvärv,synergieffekter,samgående,uppköp,Mergers & Acquisitions,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Deloitte & Touche - en lönsamhetsbedömning av samgåendet med Andersen},
 year     = {2003},
}