Advanced

Balanced Scorecard - effektiv styrning i en icke-vinstdrivande organisation? - En fallstudie av Individuell Människohjälp

Westring, Linnea; Hillgren, Linn and Nordberg Jansson, Sara (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att finna hur och om Balanced
Scorecard kan fungera som alternativt styrningsverktyg för en
insamlings- och biståndsorganisation som Individuell Människohjälp. Dessutom syftar studien till att se om ett
användande av Balanced Scorecard möjliggör en
operationalisering av deras insamlings- och kommunikationsavdelnings vision.
Metod: Vi har utfört en kvalitativ fallstudie av Individuell Människohjälps insamlings- och kommunikationsavdelning. Data har främst samlats in genom personliga intervjuer och
dokumentundersökningar.
Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram består av prestationsmätning, Balanced Scorecard samt ett exempel på användande av Balanced Scorecard i en icke-vinstdrivande
... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att finna hur och om Balanced
Scorecard kan fungera som alternativt styrningsverktyg för en
insamlings- och biståndsorganisation som Individuell Människohjälp. Dessutom syftar studien till att se om ett
användande av Balanced Scorecard möjliggör en
operationalisering av deras insamlings- och kommunikationsavdelnings vision.
Metod: Vi har utfört en kvalitativ fallstudie av Individuell Människohjälps insamlings- och kommunikationsavdelning. Data har främst samlats in genom personliga intervjuer och
dokumentundersökningar.
Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram består av prestationsmätning, Balanced Scorecard samt ett exempel på användande av Balanced Scorecard i en icke-vinstdrivande organisation.
Empiri: Studien bygger på intervjuer med medarbetare på Individuell Människohjälp och på deras insamlings- och kommunikationsavdelning. Dessutom har dokument rörande verksamheten haft en stor roll. Sammanfattningsvis kan sägas att ett BSC kan vara en möjlig väg för en insamlings- och biståndsorganisation att mäta sin måluppfyllelse. Detta då scorecardet genom kopplingen mellan mål och mått möjliggör att det går att mäta vad organisationen verkligen försöker åstadkomma. Denna koppling leder även till att visionen på ett mer lättförståeligt sätt kan operationaliseras i verksamhetens dagliga arbete. Som vi tidigare nämnt är inte vår tanke med denna studie att generalisera. Vi tror ändå att detta scorecard kan vara till hjälp även för andra icke-vinstdrivande organisationer än I&K, på så vis att de kan få idéer och inspiration till hur även de ska kunna mäta sina icke-finansiella prestationer och därmed lyckas operationalisera sina visioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Westring, Linnea; Hillgren, Linn and Nordberg Jansson, Sara
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanced Scorecard, Icke-vinstdrivande, Insamlings- och biståndsorganisation, Måluppfyllelse, Prestationsmätning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348665
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:01:40
@misc{1348665,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna studie är att finna hur och om Balanced
Scorecard kan fungera som alternativt styrningsverktyg för en
insamlings- och biståndsorganisation som Individuell Människohjälp. Dessutom syftar studien till att se om ett
användande av Balanced Scorecard möjliggör en
operationalisering av deras insamlings- och kommunikationsavdelnings vision.
Metod: Vi har utfört en kvalitativ fallstudie av Individuell Människohjälps insamlings- och kommunikationsavdelning. Data har främst samlats in genom personliga intervjuer och
dokumentundersökningar.
Teoretiskt perspektiv: Vår teoretiska referensram består av prestationsmätning, Balanced Scorecard samt ett exempel på användande av Balanced Scorecard i en icke-vinstdrivande organisation.
Empiri: Studien bygger på intervjuer med medarbetare på Individuell Människohjälp och på deras insamlings- och kommunikationsavdelning. Dessutom har dokument rörande verksamheten haft en stor roll. Sammanfattningsvis kan sägas att ett BSC kan vara en möjlig väg för en insamlings- och biståndsorganisation att mäta sin måluppfyllelse. Detta då scorecardet genom kopplingen mellan mål och mått möjliggör att det går att mäta vad organisationen verkligen försöker åstadkomma. Denna koppling leder även till att visionen på ett mer lättförståeligt sätt kan operationaliseras i verksamhetens dagliga arbete. Som vi tidigare nämnt är inte vår tanke med denna studie att generalisera. Vi tror ändå att detta scorecard kan vara till hjälp även för andra icke-vinstdrivande organisationer än I&K, på så vis att de kan få idéer och inspiration till hur även de ska kunna mäta sina icke-finansiella prestationer och därmed lyckas operationalisera sina visioner.},
 author    = {Westring, Linnea and Hillgren, Linn and Nordberg Jansson, Sara},
 keyword   = {Balanced Scorecard,Icke-vinstdrivande,Insamlings- och biståndsorganisation,Måluppfyllelse,Prestationsmätning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard - effektiv styrning i en icke-vinstdrivande organisation? - En fallstudie av Individuell Människohjälp},
 year     = {2006},
}