Advanced

Leasingredovisning i förändring

Borglin, Lislott; Eliasson, Henrik and Dordevic, Ljubisa (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Leasingredovisning i förändring – Ekonomiska effekter för svenska börsnoterade företag av att aktivera operationell leasing.
Bakgrunden till uppsatsen är att G4+1-gruppen, som är en internationell sammanslutning av olika normgivare, kommit med ett förslag till ny leasingredovisningsnorm. Innebörden i förslaget är att leasing skall aktiveras i balansräkningen. Uppsatsen inleds med leasinghistorik och en redogörelse av motiv för företagen att använda sig av leasing som finansieringsform. Därefter följer en redogörelse för de teoretiska resonemang som förslaget grundar sig på. Dessa är ekonomisk innebörd före form och de kvalitativa egenskaperna i normgivares referensramar. I analysen visas sedan förändringar i finansiella nyckeltal som... (More)
Leasingredovisning i förändring – Ekonomiska effekter för svenska börsnoterade företag av att aktivera operationell leasing.
Bakgrunden till uppsatsen är att G4+1-gruppen, som är en internationell sammanslutning av olika normgivare, kommit med ett förslag till ny leasingredovisningsnorm. Innebörden i förslaget är att leasing skall aktiveras i balansräkningen. Uppsatsen inleds med leasinghistorik och en redogörelse av motiv för företagen att använda sig av leasing som finansieringsform. Därefter följer en redogörelse för de teoretiska resonemang som förslaget grundar sig på. Dessa är ekonomisk innebörd före form och de kvalitativa egenskaperna i normgivares referensramar. I analysen visas sedan förändringar i finansiella nyckeltal som uppkommer vid beräkningar på redovisningsinformation enligt RR 6:99 respektive G4+1-gruppens förslag. Om den ändrade redovisningsprincipen skulle påverka värderingen av företagen på finansmarknaden är svårt att förutse då studier på i vilken utsträckning analytiker utnyttjar tillgänglig information har kommit till olika resultat. Däremot anser vi att jämförbarheten mellan olika företag klart skulle förbättras och underlättas om leasing redovisas enligt gruppens förslag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Borglin, Lislott; Eliasson, Henrik and Dordevic, Ljubisa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
redovisning, innebörd före form, jämförbarhet, finansiell och operationell leasing, nyckeltal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348678
date added to LUP
2001-06-01 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:02
@misc{1348678,
 abstract   = {Leasingredovisning i förändring – Ekonomiska effekter för svenska börsnoterade företag av att aktivera operationell leasing.
Bakgrunden till uppsatsen är att G4+1-gruppen, som är en internationell sammanslutning av olika normgivare, kommit med ett förslag till ny leasingredovisningsnorm. Innebörden i förslaget är att leasing skall aktiveras i balansräkningen. Uppsatsen inleds med leasinghistorik och en redogörelse av motiv för företagen att använda sig av leasing som finansieringsform. Därefter följer en redogörelse för de teoretiska resonemang som förslaget grundar sig på. Dessa är ekonomisk innebörd före form och de kvalitativa egenskaperna i normgivares referensramar. I analysen visas sedan förändringar i finansiella nyckeltal som uppkommer vid beräkningar på redovisningsinformation enligt RR 6:99 respektive G4+1-gruppens förslag. Om den ändrade redovisningsprincipen skulle påverka värderingen av företagen på finansmarknaden är svårt att förutse då studier på i vilken utsträckning analytiker utnyttjar tillgänglig information har kommit till olika resultat. Däremot anser vi att jämförbarheten mellan olika företag klart skulle förbättras och underlättas om leasing redovisas enligt gruppens förslag.},
 author    = {Borglin, Lislott and Eliasson, Henrik and Dordevic, Ljubisa},
 keyword   = {redovisning,innebörd före form,jämförbarhet,finansiell och operationell leasing,nyckeltal,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Leasingredovisning i förändring},
 year     = {2001},
}