Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Det organisatoriska sammanhanget ur ett processorienterat perspektiv - en fallstudie av ekonomistyrningen på Sydkraft Nät AB

Wallenius, Marie ; Eberhagen, Jessica and Lundstam, Mikael (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning förhåller sig till varandra för att analysera hur processorientering kan bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i energibranschen. All ekonomistyrning innefattar att sända signaler genom organisationen. I en processorienterad organisation berör dessa signalerna förmågan att förstå processerna, för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av dessa. För att möjliggöra förståelsen krävs att organisationens strukturer och system är anpassade efter processorienteringen. Vi har i detta avseende bl.a. funnit hur en processanpassad organisationsstruktur medför att ansvarsområdena markerar processerna. Genom att ansvarsområdet följer processerna medföljer en learning by... (More)
Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning förhåller sig till varandra för att analysera hur processorientering kan bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i energibranschen. All ekonomistyrning innefattar att sända signaler genom organisationen. I en processorienterad organisation berör dessa signalerna förmågan att förstå processerna, för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av dessa. För att möjliggöra förståelsen krävs att organisationens strukturer och system är anpassade efter processorienteringen. Vi har i detta avseende bl.a. funnit hur en processanpassad organisationsstruktur medför att ansvarsområdena markerar processerna. Genom att ansvarsområdet följer processerna medföljer en learning by doing effekt där individen lär sig förstå processen genom att utföra sin obligerade uppgift. Vi har även funnit hur den övergripande filosofin möjliggör förståelsen genom att betona vägen till målet likväl som målet självt. Målstyrningen som filosofi blir för detta ändamål otillräcklig eftersom den enbart betonar målet. Styrsystemen måste enligt oss stödja betoningen på vägen till målet, vilket innebär att mätningar får en ökad betydelse i en processorienterad organisation. För att processorienteringen ska bidra till en bättre styrning krävs att styrningen sker efter processerna. Med denna styrningen kommer processorienteringens värderingar att spridas ner genom hela organisationen. Processorienteringen kan således bidra till en bättre styrning för ett företag i energibranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wallenius, Marie ; Eberhagen, Jessica and Lundstam, Mikael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Ekonomistyrning, processorientering, Sydkraft Nät, styrsystem, ledningsfilosofi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348698
date added to LUP
2003-06-05 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:38:57
@misc{1348698,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och utreda hur processorientering och styrning förhåller sig till varandra för att analysera hur processorientering kan bidra till en bättre ekonomistyrning i företag i energibranschen. All ekonomistyrning innefattar att sända signaler genom organisationen. I en processorienterad organisation berör dessa signalerna förmågan att förstå processerna, för att möjliggöra en kontinuerlig förbättring av dessa. För att möjliggöra förståelsen krävs att organisationens strukturer och system är anpassade efter processorienteringen. Vi har i detta avseende bl.a. funnit hur en processanpassad organisationsstruktur medför att ansvarsområdena markerar processerna. Genom att ansvarsområdet följer processerna medföljer en learning by doing effekt där individen lär sig förstå processen genom att utföra sin obligerade uppgift. Vi har även funnit hur den övergripande filosofin möjliggör förståelsen genom att betona vägen till målet likväl som målet självt. Målstyrningen som filosofi blir för detta ändamål otillräcklig eftersom den enbart betonar målet. Styrsystemen måste enligt oss stödja betoningen på vägen till målet, vilket innebär att mätningar får en ökad betydelse i en processorienterad organisation. För att processorienteringen ska bidra till en bättre styrning krävs att styrningen sker efter processerna. Med denna styrningen kommer processorienteringens värderingar att spridas ner genom hela organisationen. Processorienteringen kan således bidra till en bättre styrning för ett företag i energibranschen.},
 author    = {Wallenius, Marie and Eberhagen, Jessica and Lundstam, Mikael},
 keyword   = {Ekonomistyrning,processorientering,Sydkraft Nät,styrsystem,ledningsfilosofi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Det organisatoriska sammanhanget ur ett processorienterat perspektiv - en fallstudie av ekonomistyrningen på Sydkraft Nät AB},
 year     = {2003},
}