Advanced

Första chefsrollen och personlig utveckling

Tillström, Nina; Beckenius, Jenny and Mörnhed, Åsa (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.
Syftet med föreliggande arbete är att få kännedom om personlig utveckling hos relativt nyblivna chefer och därigenom få fördjupad förståelse av första chefsrollens innebörd och processen av chefsblivande.Teorier som belyser personliga processer i ledar- och chefskap, vilket innebär teorier om emotionell intelligens och hur ledare skapas, ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. En kvalitativ forskningsansats med narrativ teori och metod samt intervju för insamling av data, har tillämpats. Sju teman framkom under bearbetningen av det empiriska materialet och åskådliggör gemensamma upplevelser av första chefskapet: chefsrollen – ensamhet och sätt att hantera den –... (More)
En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.
Syftet med föreliggande arbete är att få kännedom om personlig utveckling hos relativt nyblivna chefer och därigenom få fördjupad förståelse av första chefsrollens innebörd och processen av chefsblivande.Teorier som belyser personliga processer i ledar- och chefskap, vilket innebär teorier om emotionell intelligens och hur ledare skapas, ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. En kvalitativ forskningsansats med narrativ teori och metod samt intervju för insamling av data, har tillämpats. Sju teman framkom under bearbetningen av det empiriska materialet och åskådliggör gemensamma upplevelser av första chefskapet: chefsrollen – ensamhet och sätt att hantera den – arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering – personlighet, självmedvetenhet och utveckling – mellanmänskligt samspel – lär- och insiktsprocesser – få stöd. Därtill har vi under rubriken ”Övrigt” valt att belysa ytterligare några teman för att fånga skillnader i upplevelser. För samtliga har chefsrollen inneburit ökad självinsikt och satt igång en utvecklingsprocess hos dem själva kopplat till personlighet och behoven i arbetet, även om sättet att uttrycka sig om och känslorna inför detta varierar. Det verkar som att chefskap innebär insikter och lärande på ett personligt plan. Det framkommer att första chefsrollen innebär flera element som chefer måste förhålla sig till. För det första handlar det om att hantera ett flertal uppgifter: att engagera, att stödja, att coacha, att fatta beslut, att kommunicera och att ge feedback. För det andra handlar det om att positionen som chef i många fall medför känslor av ensamhet och ett byte av referensgrupp. För det tredje handlar det om en hög arbetsbelastning som många gånger inverkar på privatlivet. Uppgifterna kan vara obestämda, osynliga och oväntade och samtliga talar om vikten av gränssättning, prioritering och delegering. För det fjärde utgör det mellanmänskliga samspelet en väsentlig grund som nya chefer måste förhålla sig till i sin roll, vilket innebär konflikter, konflikthantering, känslor på arbetet och att reglera dessa genom reflektion och inre dialog. Vad gäller processen av chefsblivande verkar lär- och insiktsprocesser ske genom erfarenhet i form av reflektion, träning, misstag och feedback från andra. Vidare verkar det för lär- och insiktsprocesser vara betydelsefullt att få stöd på informella och formella plan i chefsrollen och i utvecklingsprocessen, men samtidigt ha en viss frihet och ett handlingsutrymme att agera inom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tillström, Nina; Beckenius, Jenny and Mörnhed, Åsa
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Första chefsrollen, personlig utveckling, lärande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348716
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:52:02
@misc{1348716,
 abstract   = {En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.
Syftet med föreliggande arbete är att få kännedom om personlig utveckling hos relativt nyblivna chefer och därigenom få fördjupad förståelse av första chefsrollens innebörd och processen av chefsblivande.Teorier som belyser personliga processer i ledar- och chefskap, vilket innebär teorier om emotionell intelligens och hur ledare skapas, ligger till grund för uppsatsens undersökningsområde. En kvalitativ forskningsansats med narrativ teori och metod samt intervju för insamling av data, har tillämpats. Sju teman framkom under bearbetningen av det empiriska materialet och åskådliggör gemensamma upplevelser av första chefskapet: chefsrollen – ensamhet och sätt att hantera den – arbetsbelastning: gränssättning, prioritering och delegering – personlighet, självmedvetenhet och utveckling – mellanmänskligt samspel – lär- och insiktsprocesser – få stöd. Därtill har vi under rubriken ”Övrigt” valt att belysa ytterligare några teman för att fånga skillnader i upplevelser. För samtliga har chefsrollen inneburit ökad självinsikt och satt igång en utvecklingsprocess hos dem själva kopplat till personlighet och behoven i arbetet, även om sättet att uttrycka sig om och känslorna inför detta varierar. Det verkar som att chefskap innebär insikter och lärande på ett personligt plan. Det framkommer att första chefsrollen innebär flera element som chefer måste förhålla sig till. För det första handlar det om att hantera ett flertal uppgifter: att engagera, att stödja, att coacha, att fatta beslut, att kommunicera och att ge feedback. För det andra handlar det om att positionen som chef i många fall medför känslor av ensamhet och ett byte av referensgrupp. För det tredje handlar det om en hög arbetsbelastning som många gånger inverkar på privatlivet. Uppgifterna kan vara obestämda, osynliga och oväntade och samtliga talar om vikten av gränssättning, prioritering och delegering. För det fjärde utgör det mellanmänskliga samspelet en väsentlig grund som nya chefer måste förhålla sig till i sin roll, vilket innebär konflikter, konflikthantering, känslor på arbetet och att reglera dessa genom reflektion och inre dialog. Vad gäller processen av chefsblivande verkar lär- och insiktsprocesser ske genom erfarenhet i form av reflektion, träning, misstag och feedback från andra. Vidare verkar det för lär- och insiktsprocesser vara betydelsefullt att få stöd på informella och formella plan i chefsrollen och i utvecklingsprocessen, men samtidigt ha en viss frihet och ett handlingsutrymme att agera inom.},
 author    = {Tillström, Nina and Beckenius, Jenny and Mörnhed, Åsa},
 keyword   = {Första chefsrollen,personlig utveckling,lärande,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Första chefsrollen och personlig utveckling},
 year     = {2006},
}