Advanced

Förväntningsgapet mellan mikroföretag och revisionsbyråer

Ortner, Daniel; Johansson, Markus; Sjöman, Daniel and Dahlberg, Johan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är dels att klarlägga hur förväntningsgapet mellan revisorerna och mikroföretagen ser ut idag, och dels att identifiera faktorer som kan minska gapet. Vid undersökningen har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt. För datainsamlingen har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vårt praktiska bidrag visar att ansvarsförhållandet mellan revisor och klient är grundligt missförstått av mikorföretagen. Normgivares försök att reducera detta genom upprättande av uppdragsbrev och liknande dokument tycks inte påverka förväntningsgapet. Faktorer som kan visa sig reducera gapet är dels att revisorerna kritiskt granskar sig själva och inser att det kan finnas ett gap även på deras byrå, dels ett... (More)
Syftet med uppsatsen är dels att klarlägga hur förväntningsgapet mellan revisorerna och mikroföretagen ser ut idag, och dels att identifiera faktorer som kan minska gapet. Vid undersökningen har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt. För datainsamlingen har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vårt praktiska bidrag visar att ansvarsförhållandet mellan revisor och klient är grundligt missförstått av mikorföretagen. Normgivares försök att reducera detta genom upprättande av uppdragsbrev och liknande dokument tycks inte påverka förväntningsgapet. Faktorer som kan visa sig reducera gapet är dels att revisorerna kritiskt granskar sig själva och inser att det kan finnas ett gap även på deras byrå, dels ett avskaffande av revisionsplikten som sannolikt leder till bättre information från revisorerna. Vårt teoretiska bidrag visar på att förväntningsgapet även kan reduceras med en tydlig offentlig debatt som involverar både revisorer och klienter och som är tillgänglig för alla parter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ortner, Daniel; Johansson, Markus; Sjöman, Daniel and Dahlberg, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förväntningsgap, mikroföretag, revision, revisionsplikt, uppdragsbrev, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348734
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:53:27
@misc{1348734,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är dels att klarlägga hur förväntningsgapet mellan revisorerna och mikroföretagen ser ut idag, och dels att identifiera faktorer som kan minska gapet. Vid undersökningen har vi använt oss av ett deduktivt angreppssätt. För datainsamlingen har vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vårt praktiska bidrag visar att ansvarsförhållandet mellan revisor och klient är grundligt missförstått av mikorföretagen. Normgivares försök att reducera detta genom upprättande av uppdragsbrev och liknande dokument tycks inte påverka förväntningsgapet. Faktorer som kan visa sig reducera gapet är dels att revisorerna kritiskt granskar sig själva och inser att det kan finnas ett gap även på deras byrå, dels ett avskaffande av revisionsplikten som sannolikt leder till bättre information från revisorerna. Vårt teoretiska bidrag visar på att förväntningsgapet även kan reduceras med en tydlig offentlig debatt som involverar både revisorer och klienter och som är tillgänglig för alla parter.},
 author    = {Ortner, Daniel and Johansson, Markus and Sjöman, Daniel and Dahlberg, Johan},
 keyword   = {Förväntningsgap,mikroföretag,revision,revisionsplikt,uppdragsbrev,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgapet mellan mikroföretag och revisionsbyråer},
 year     = {2008},
}