Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie av köprekommendationer på en nedåtgående börs.

Möller, Henrik ; Kruljac, Daniel ; Schunnesson, Erik and Gustafsson, Mats (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Vårt syfte med föreliggande uppsats är att genom en event studie undersöka om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärlden och Veckans Affärers köprekommendationer på en nedåtgående börs. Vi vill även undersöka om småbolag med ett börsvärde under 2000 Mkr påverkas mer än stora bolag av köprekommendationer. METOD: Alla köprekommendationer sorterade vi ut från Affärsvärlden och Veckans Affärer. Vår mätperiod sträcker sig från 2000-01-01 till 2003-01-01. Samtliga historiska aktiekurser fick vi från databasen SIX TRUST, som erhålls av föreningen LINC. För att kunna beräkna om överavkastning gått att erhålla har vi använt oss av en event studie. Vi beräknade respektive akties avkastning med indexmodellen. För... (More)
SYFTE: Vårt syfte med föreliggande uppsats är att genom en event studie undersöka om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärlden och Veckans Affärers köprekommendationer på en nedåtgående börs. Vi vill även undersöka om småbolag med ett börsvärde under 2000 Mkr påverkas mer än stora bolag av köprekommendationer. METOD: Alla köprekommendationer sorterade vi ut från Affärsvärlden och Veckans Affärer. Vår mätperiod sträcker sig från 2000-01-01 till 2003-01-01. Samtliga historiska aktiekurser fick vi från databasen SIX TRUST, som erhålls av föreningen LINC. För att kunna beräkna om överavkastning gått att erhålla har vi använt oss av en event studie. Vi beräknade respektive akties avkastning med indexmodellen. För att statistiskt säkerställa resultatet har vi använt oss av flera olika hypotestester. RESULTAT: I undersökningen om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärldens och Veckans Affärer köprekommendationer fann vi följande: Affärsvärlden lyckades 70 procent av fallen slå Affärsvärldens generalindex. Genomsnittet på medelöveravkastningen blev 4,37 procent. Veckans Affärer lyckades få 59 procent köprekommendationerna att få en överavkastning. Deras genomsnittliga medelöveravkastning blev 2,07 procent. När vi beräknade andelen av båda tidningarna tillsammans som slog generalindex fick vi 63 procent och en genomsnittlig medelöveravkastning på 3,09 procent. I jämförelsen mellan stora och småbolag gav småbolagen en större andel överavkastare. Småbolagen fick 59 procent jämfört med 55 procent för de stora bolagen. Respektive medelvärde blev 2,58 och 1,18 procent. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller, Henrik ; Kruljac, Daniel ; Schunnesson, Erik and Gustafsson, Mats
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Överavkastning, Event studie, Köprekommendationer, Börsnedgång, Aktier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348786
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:40:08
@misc{1348786,
 abstract   = {SYFTE: Vårt syfte med föreliggande uppsats är att genom en event studie undersöka om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärlden och Veckans Affärers köprekommendationer på en nedåtgående börs. Vi vill även undersöka om småbolag med ett börsvärde under 2000 Mkr påverkas mer än stora bolag av köprekommendationer. METOD: Alla köprekommendationer sorterade vi ut från Affärsvärlden och Veckans Affärer. Vår mätperiod sträcker sig från 2000-01-01 till 2003-01-01. Samtliga historiska aktiekurser fick vi från databasen SIX TRUST, som erhålls av föreningen LINC. För att kunna beräkna om överavkastning gått att erhålla har vi använt oss av en event studie. Vi beräknade respektive akties avkastning med indexmodellen. För att statistiskt säkerställa resultatet har vi använt oss av flera olika hypotestester. RESULTAT: I undersökningen om det är möjligt att erhålla överavkastning genom att följa Affärsvärldens och Veckans Affärer köprekommendationer fann vi följande: Affärsvärlden lyckades 70 procent av fallen slå Affärsvärldens generalindex. Genomsnittet på medelöveravkastningen blev 4,37 procent. Veckans Affärer lyckades få 59 procent köprekommendationerna att få en överavkastning. Deras genomsnittliga medelöveravkastning blev 2,07 procent. När vi beräknade andelen av båda tidningarna tillsammans som slog generalindex fick vi 63 procent och en genomsnittlig medelöveravkastning på 3,09 procent. I jämförelsen mellan stora och småbolag gav småbolagen en större andel överavkastare. Småbolagen fick 59 procent jämfört med 55 procent för de stora bolagen. Respektive medelvärde blev 2,58 och 1,18 procent.},
 author    = {Möller, Henrik and Kruljac, Daniel and Schunnesson, Erik and Gustafsson, Mats},
 keyword   = {Överavkastning,Event studie,Köprekommendationer,Börsnedgång,Aktier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie av köprekommendationer på en nedåtgående börs.},
 year     = {2003},
}