Advanced

Tetrapakifierad - Om arbetsledares identitetsförändring

Olsson, Louise; Singer, Joel and Hallberg, Suzanne (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att studera hur arbetsledarens identitet påverkas av så kallade strukturella faktorer såsom förväntningar, utbildning, feedback, tidigare och nuvarande chefer samt företagskultur men även en aktörsbaserade faktor, föräldraskapet. Dessa faktorer studeras ur ett internt och rekryteringsperspektiv. Undersökningen baseras på intervjuer med åtta arbetsledare på Tetra Pak. Inom Tetra Pak sker identitetsreglering men den synes inte vara avsiktlig eller särskilt stark från företagets sida. Arbetsledare får lov att utöva en egen ledarstil men är ändå påverkade av kulturen. Vidare ställs olika förväntningar på internt och externt rekryterade arbetsledare, både från chefer och från medarbetare. Det finns inga bestämda... (More)
Syftet med denna uppsats är att studera hur arbetsledarens identitet påverkas av så kallade strukturella faktorer såsom förväntningar, utbildning, feedback, tidigare och nuvarande chefer samt företagskultur men även en aktörsbaserade faktor, föräldraskapet. Dessa faktorer studeras ur ett internt och rekryteringsperspektiv. Undersökningen baseras på intervjuer med åtta arbetsledare på Tetra Pak. Inom Tetra Pak sker identitetsreglering men den synes inte vara avsiktlig eller särskilt stark från företagets sida. Arbetsledare får lov att utöva en egen ledarstil men är ändå påverkade av kulturen. Vidare ställs olika förväntningar på internt och externt rekryterade arbetsledare, både från chefer och från medarbetare. Det finns inga bestämda kurser som alla medarbetare måste gå på när de avancerar till arbetsledare. Antingen ligger ansvaret hos dem själva eller på deras chef att sända dem på företagsutbildning. Arbetsledarna ansåg även att Tetra Pak inte gav dem tillräckligt med feedback. Genom föräldraskapet påverkades identiteten hos arbetsledarna positivt då den hade effekt på deras EQ. Vi anser att Tetra Pak missar en stor möjlighet att på ett positivt sätt påverka sina arbetsledares identitetsskapande och förenkla deras identitetsprocess samt att få dem att fortare känna sig trygga som ledare i deras nya position. Kulturen påverkar både de interna och de externa. De interna hade problem med att balansera företaget ideologi då de inte hade stor kännedom om andra kulturer medan de externa accepterade kulturen för att kunna trivas i företaget. Vidare ledde olika högt ställda förväntningar på de två rekryteringsgrupperna till olika identitetsprocesser, vilket hade negativa effekter. Att så stort ansvar ligger på arbetsledarna när det kommer till utbildning försvårar deras identitetsprocess. Undersökningen tyder på att feedback är ett underskattat verktyg vilket leder till svårigheter för arbetsledarna att revidera och förbättra sin identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Louise; Singer, Joel and Hallberg, Suzanne
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Identitet, arbetsledare, extern/intern rekrytering, företagskultur, utbildning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348830
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:56:28
@misc{1348830,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att studera hur arbetsledarens identitet påverkas av så kallade strukturella faktorer såsom förväntningar, utbildning, feedback, tidigare och nuvarande chefer samt företagskultur men även en aktörsbaserade faktor, föräldraskapet. Dessa faktorer studeras ur ett internt och rekryteringsperspektiv. Undersökningen baseras på intervjuer med åtta arbetsledare på Tetra Pak. Inom Tetra Pak sker identitetsreglering men den synes inte vara avsiktlig eller särskilt stark från företagets sida. Arbetsledare får lov att utöva en egen ledarstil men är ändå påverkade av kulturen. Vidare ställs olika förväntningar på internt och externt rekryterade arbetsledare, både från chefer och från medarbetare. Det finns inga bestämda kurser som alla medarbetare måste gå på när de avancerar till arbetsledare. Antingen ligger ansvaret hos dem själva eller på deras chef att sända dem på företagsutbildning. Arbetsledarna ansåg även att Tetra Pak inte gav dem tillräckligt med feedback. Genom föräldraskapet påverkades identiteten hos arbetsledarna positivt då den hade effekt på deras EQ. Vi anser att Tetra Pak missar en stor möjlighet att på ett positivt sätt påverka sina arbetsledares identitetsskapande och förenkla deras identitetsprocess samt att få dem att fortare känna sig trygga som ledare i deras nya position. Kulturen påverkar både de interna och de externa. De interna hade problem med att balansera företaget ideologi då de inte hade stor kännedom om andra kulturer medan de externa accepterade kulturen för att kunna trivas i företaget. Vidare ledde olika högt ställda förväntningar på de två rekryteringsgrupperna till olika identitetsprocesser, vilket hade negativa effekter. Att så stort ansvar ligger på arbetsledarna när det kommer till utbildning försvårar deras identitetsprocess. Undersökningen tyder på att feedback är ett underskattat verktyg vilket leder till svårigheter för arbetsledarna att revidera och förbättra sin identitet.},
 author    = {Olsson, Louise and Singer, Joel and Hallberg, Suzanne},
 keyword   = {Identitet,arbetsledare,extern/intern rekrytering,företagskultur,utbildning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tetrapakifierad - Om arbetsledares identitetsförändring},
 year     = {2006},
}