Advanced

Visualising Competitive Strategy - A Case Study of Five Companies in the Polymer Industry

Eckerwall, Maria and Sellberg, Pontus (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen har två delar: Att göra en konkurrensanalys av fem företag i polymerindustrin, en mogen industri, genom att identifiera viktiga strategiska nyckelområden och använda detta som grund. Konkurrensanalysen kommer sedan att vidareutvecklas genom att använda strategy canvas med intentionen att visualisera företagens strategier. Metod: Undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt för att vi ska kunna skapa en bättre förståelse för företagen samt svara på vårt syfte att göra en konkurrensanalys. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort för oss att vara flexibla i vårt användande av teori och empiri. Vi har undersökt fem företag i polymerindustrin: Primärdata består av intervjuer med analytiker samt utvalda... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen har två delar: Att göra en konkurrensanalys av fem företag i polymerindustrin, en mogen industri, genom att identifiera viktiga strategiska nyckelområden och använda detta som grund. Konkurrensanalysen kommer sedan att vidareutvecklas genom att använda strategy canvas med intentionen att visualisera företagens strategier. Metod: Undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt för att vi ska kunna skapa en bättre förståelse för företagen samt svara på vårt syfte att göra en konkurrensanalys. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort för oss att vara flexibla i vårt användande av teori och empiri. Vi har undersökt fem företag i polymerindustrin: Primärdata består av intervjuer med analytiker samt utvalda företagsrepresentanter. Sekundärdata består av information från företagens hemsidor samt årsredovisningar från år 2000-2004. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av två delar. Den första delen behandlar teorier som beskriver mogna industrier av Porter (1980), Grant (2002) och Day (1997). Nästa del presenterar en teori om konkurrensstrategier av Kim & Mauborgne (2002). Empiri: Empirin är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet presenterar vad varje företag har gjort under åren 2000-2004. Det andra avsnittet i empirin sammanfattar resultaten från intervjuerna. Slutsatser:Polymerindustrin är en mogen industri som har vissa strategiska nyckelområden, vilka visas visuellt på vår strategy canvas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eckerwall, Maria and Sellberg, Pontus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konkurrensstrategi, Polymerindustrin, Strategiska nyckelområden, Mogen bransch, Strategy Canvas, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348843
date added to LUP
2006-01-16
date last changed
2012-04-02 15:46:00
@misc{1348843,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen har två delar: Att göra en konkurrensanalys av fem företag i polymerindustrin, en mogen industri, genom att identifiera viktiga strategiska nyckelområden och använda detta som grund. Konkurrensanalysen kommer sedan att vidareutvecklas genom att använda strategy canvas med intentionen att visualisera företagens strategier. Metod: Undersökningen har ett kvalitativt angreppssätt för att vi ska kunna skapa en bättre förståelse för företagen samt svara på vårt syfte att göra en konkurrensanalys. Den abduktiva ansatsen har möjliggjort för oss att vara flexibla i vårt användande av teori och empiri. Vi har undersökt fem företag i polymerindustrin: Primärdata består av intervjuer med analytiker samt utvalda företagsrepresentanter. Sekundärdata består av information från företagens hemsidor samt årsredovisningar från år 2000-2004. Teoretiskt ramverk: Det teoretiska ramverket består av två delar. Den första delen behandlar teorier som beskriver mogna industrier av Porter (1980), Grant (2002) och Day (1997). Nästa del presenterar en teori om konkurrensstrategier av Kim & Mauborgne (2002). Empiri: Empirin är uppdelad i två avsnitt. Det första avsnittet presenterar vad varje företag har gjort under åren 2000-2004. Det andra avsnittet i empirin sammanfattar resultaten från intervjuerna. Slutsatser:Polymerindustrin är en mogen industri som har vissa strategiska nyckelområden, vilka visas visuellt på vår strategy canvas.},
 author    = {Eckerwall, Maria and Sellberg, Pontus},
 keyword   = {Konkurrensstrategi,Polymerindustrin,Strategiska nyckelområden,Mogen bransch,Strategy Canvas,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Visualising Competitive Strategy - A Case Study of Five Companies in the Polymer Industry},
 year     = {2006},
}