Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att byta eller inte byta?

Eriksson, Tove ; Isaksson, Anders ; Bengtsson, Dan and Eriksson, Michael (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vilka är orsakerna till att strategiförändringar är mer förekommande i vissa företag än i andra? Vilka är orsakerna till att Handelsbanken haft en större kontinuitet när det gäller strategi, medan SEB oftare genomfört förändringar på detta område?
Vårt syftte är att undersöka vad som gör organisationer mer eller mindre förändringsbenägna, genom en undersökning av vilka faktorer som legat till grund för SEB:'s byten av strategi, respektive Handelsbanken's större strategiska kontinuitet under perioden. Som metod för vår uppsat's har vi valt att använda os's av en kvalitativ komparativ fallstudie. Detta för att kunna formulera hypoteser kring problemområdet, inom vilket vår frågeställning hör hemma. Vår empiri utgör's av primärkällor i form... (More)
Vilka är orsakerna till att strategiförändringar är mer förekommande i vissa företag än i andra? Vilka är orsakerna till att Handelsbanken haft en större kontinuitet när det gäller strategi, medan SEB oftare genomfört förändringar på detta område?
Vårt syftte är att undersöka vad som gör organisationer mer eller mindre förändringsbenägna, genom en undersökning av vilka faktorer som legat till grund för SEB:'s byten av strategi, respektive Handelsbanken's större strategiska kontinuitet under perioden. Som metod för vår uppsat's har vi valt att använda os's av en kvalitativ komparativ fallstudie. Detta för att kunna formulera hypoteser kring problemområdet, inom vilket vår frågeställning hör hemma. Vår empiri utgör's av primärkällor i form av kvalitativa intervjuer samt sekundärkällor i form av böcker, artiklar och årsredovisningar.
En organisation's benägenhet att byta strategi påverka's enligt de framtagna hypoteserna av ett antal faktorer. De hypoteser som är framtagna och redovisade som faktorer som påverkar är styrkan på organisationskulturen, graden av centraliserad struktur och maktfördelning i organisationen och dominansen av vertikala eller laterala kontroll- och samordningsfunktioner. Omfattningen av extern- respektive internrekrytering och hur organisationen ser på möjligheterna att påverka eller förutspå omvärlden's utveckling är ytterligare några. Även den befintliga strategin's uppvisade framgångar eller misslyckanden påverkar. Slutligen presentera's ägarförhållandet som en viktig faktor, dock har frågan om hur denna påverkar inte lyckat's besvara's inom ramarna för denna studie. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Tove ; Isaksson, Anders ; Bengtsson, Dan and Eriksson, Michael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
strategiförändringar, Handelsbanken, SEB, strategi, bankbranschen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348858
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:05
@misc{1348858,
 abstract   = {Vilka är orsakerna till att strategiförändringar är mer förekommande i vissa företag än i andra? Vilka är orsakerna till att Handelsbanken haft en större kontinuitet när det gäller strategi, medan SEB oftare genomfört förändringar på detta område?
Vårt syftte är att undersöka vad som gör organisationer mer eller mindre förändringsbenägna, genom en undersökning av vilka faktorer som legat till grund för SEB:'s byten av strategi, respektive Handelsbanken's större strategiska kontinuitet under perioden. Som metod för vår uppsat's har vi valt att använda os's av en kvalitativ komparativ fallstudie. Detta för att kunna formulera hypoteser kring problemområdet, inom vilket vår frågeställning hör hemma. Vår empiri utgör's av primärkällor i form av kvalitativa intervjuer samt sekundärkällor i form av böcker, artiklar och årsredovisningar.
En organisation's benägenhet att byta strategi påverka's enligt de framtagna hypoteserna av ett antal faktorer. De hypoteser som är framtagna och redovisade som faktorer som påverkar är styrkan på organisationskulturen, graden av centraliserad struktur och maktfördelning i organisationen och dominansen av vertikala eller laterala kontroll- och samordningsfunktioner. Omfattningen av extern- respektive internrekrytering och hur organisationen ser på möjligheterna att påverka eller förutspå omvärlden's utveckling är ytterligare några. Även den befintliga strategin's uppvisade framgångar eller misslyckanden påverkar. Slutligen presentera's ägarförhållandet som en viktig faktor, dock har frågan om hur denna påverkar inte lyckat's besvara's inom ramarna för denna studie.},
 author    = {Eriksson, Tove and Isaksson, Anders and Bengtsson, Dan and Eriksson, Michael},
 keyword   = {strategiförändringar,Handelsbanken,SEB,strategi,bankbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att byta eller inte byta?},
 year     = {2003},
}