Advanced

Feedback som kunskapsöverföring - en studie om feedback som ett sätt att överföra kunskap och organisationskontextens inverkan på denna

Larsson, Fredrik; Hartford, Ida; Niskala, Tove and Wiesel, Andreas (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kunskap överförs mellan olika individer i en organisation i form av feedback. Vidare vill vi studera hur den organisatoriska kontexten, med betoning på organisationsstruktur samt organisationskultur, möjliggör och begränsar överförandet av kunskap i form av feedback. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ ansats på vår uppsats där intervjuer har använts för att nå kunskap om det valda ämnet. Fallföretaget NIBE Industrier AB utgjorde vårt undersökningsobjekt. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram utgörs av teorier kring kunskapsöverföring såsom organisationsstruktur och organisationskultur samt feedback.
Empiri: Empirin består av insamlat material från fallföretaget NIBE... (More)
Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kunskap överförs mellan olika individer i en organisation i form av feedback. Vidare vill vi studera hur den organisatoriska kontexten, med betoning på organisationsstruktur samt organisationskultur, möjliggör och begränsar överförandet av kunskap i form av feedback. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ ansats på vår uppsats där intervjuer har använts för att nå kunskap om det valda ämnet. Fallföretaget NIBE Industrier AB utgjorde vårt undersökningsobjekt. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram utgörs av teorier kring kunskapsöverföring såsom organisationsstruktur och organisationskultur samt feedback.
Empiri: Empirin består av insamlat material från fallföretaget NIBE Industrier AB där nio intervjuer med anställda från organisationens olika avdelningar gjorts Resultat: Feedback har visat sig vara en viktig typ av kunskapsöverföring på den berörda organisationen där bland annat kunder har visat sig vara betydelsefulla kunskapskällor. Mer positiv feedback, flera korta informationsmöten samt mer kunskap om andra avdelningars verksamhet önskades dock. Förutsättningarna för tillfredsställande kunskapsöverföring finns med en organisationskultur som präglas av öppenhet och uppriktighet samt en platt organisationsstruktur som möjliggör korta kommunikationsvägar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Fredrik; Hartford, Ida; Niskala, Tove and Wiesel, Andreas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
NIBE Industrier AB, kunskapsöverföring, organisationsstruktur, organisationskultur, feedback, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348890
date added to LUP
2008-06-03
date last changed
2012-04-02 17:10:44
@misc{1348890,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för hur kunskap överförs mellan olika individer i en organisation i form av feedback. Vidare vill vi studera hur den organisatoriska kontexten, med betoning på organisationsstruktur samt organisationskultur, möjliggör och begränsar överförandet av kunskap i form av feedback. Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ ansats på vår uppsats där intervjuer har använts för att nå kunskap om det valda ämnet. Fallföretaget NIBE Industrier AB utgjorde vårt undersökningsobjekt. Teoretiska perspektiv: Vår teoretiska referensram utgörs av teorier kring kunskapsöverföring såsom organisationsstruktur och organisationskultur samt feedback.
Empiri: Empirin består av insamlat material från fallföretaget NIBE Industrier AB där nio intervjuer med anställda från organisationens olika avdelningar gjorts Resultat: Feedback har visat sig vara en viktig typ av kunskapsöverföring på den berörda organisationen där bland annat kunder har visat sig vara betydelsefulla kunskapskällor. Mer positiv feedback, flera korta informationsmöten samt mer kunskap om andra avdelningars verksamhet önskades dock. Förutsättningarna för tillfredsställande kunskapsöverföring finns med en organisationskultur som präglas av öppenhet och uppriktighet samt en platt organisationsstruktur som möjliggör korta kommunikationsvägar.},
 author    = {Larsson, Fredrik and Hartford, Ida and Niskala, Tove and Wiesel, Andreas},
 keyword   = {NIBE Industrier AB,kunskapsöverföring,organisationsstruktur,organisationskultur,feedback,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Feedback som kunskapsöverföring - en studie om feedback som ett sätt att överföra kunskap och organisationskontextens inverkan på denna},
 year     = {2008},
}