Advanced

Rollator som konsumentprodukt - Resurser för framgång

Arp, Oscar and Brömer, Sebastian (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Titel: Rollator som en konsumentprodukt – Strategier för framgång Författare: Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson Handledare: Ola Matisson, Ulf Ramberg Ämne/Kur's: FEK 583, Magisteruppsat's, 10p Problemformulering: Sverige's allt sämre statsfinanser leder till budgetrestriktioner för kommuner och landsting. Restriktionerna leder i sin tur till förändringar inom den kommunalt kontrollerade äldrevården då den drabba's av besparingar. Denna förändring öppnar upp nya marknader och affärsmöjligheter inom hjälpmedelsbranschen för de entreprenörer som har lösningar på de problem som uppkommer. Det uppstår även problem för dagen's etablerade företag då de måste förändra sina verksamheter för att möta hotet från den... (More)
Sammanfattning
Titel: Rollator som en konsumentprodukt – Strategier för framgång Författare: Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson Handledare: Ola Matisson, Ulf Ramberg Ämne/Kur's: FEK 583, Magisteruppsat's, 10p Problemformulering: Sverige's allt sämre statsfinanser leder till budgetrestriktioner för kommuner och landsting. Restriktionerna leder i sin tur till förändringar inom den kommunalt kontrollerade äldrevården då den drabba's av besparingar. Denna förändring öppnar upp nya marknader och affärsmöjligheter inom hjälpmedelsbranschen för de entreprenörer som har lösningar på de problem som uppkommer. Det uppstår även problem för dagen's etablerade företag då de måste förändra sina verksamheter för att möta hotet från den omstrukturering som kommer att ske inom äldrevården. Syfte: Vårt huvudsyfte med denna magisteruppsat's är att identifiera och analysera vilka resurser och kompetenser som är viktiga för framgång vid försäljning av handikapphjälpmedel, om de övergår från att vara en offentligt bidragsfinansierad produkt, till att bli en konsumentprodukt. Metod: En kvalitativ studie har gjort's genom en rad intervjuer med vårt fallföretag, konkurrenter, aktörer i hjälpmedelsbranschen, politiska beslutsfattare samt andra intressenter som besitter kunskap inom hjälpmedelsbranschen för äldrevården. Slutsat's: Om/när hjälpmedelsprodukter övergår till att bli delvi's eller renodlade konsumentvaror måste de etablerade företagen inom branschen omstrukturera och förändra sina verksamheter radikalt för att inte förlora marknadsandelar. De viktigaste förändringarna för att möta den nya konsumentmarknaden är att flytta delar av produktionen utomland's, satsa mer på design, bli helhetsleverantörer, bredda sortimentet och lägga sin försäljning genom strategiskt utvalda distributionskanaler. Nyckelord: Publik marknad, konsumentmarknad, konsumentprodukt, omstrukturering, hjälpmedel för äldrevård, resurser, kompetenser och marknadsstrategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arp, Oscar and Brömer, Sebastian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Publik marknad, konsumentmarknad, konsumentprodukt, omstrukturering, hjälpmedel för äldrevård, resurser, kompetenser, marknadsstrategier, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348900
date added to LUP
2006-02-10
date last changed
2012-04-02 15:54:04
@misc{1348900,
 abstract   = {Sammanfattning
Titel: Rollator som en konsumentprodukt – Strategier för framgång Författare:	Oscar Arp, Sebastian Brömer, Carl Ivarsson Handledare:	Ola Matisson, Ulf Ramberg Ämne/Kur's: FEK 583, Magisteruppsat's, 10p Problemformulering: Sverige's allt sämre statsfinanser leder till budgetrestriktioner för kommuner och landsting. Restriktionerna leder i sin tur till förändringar inom den kommunalt kontrollerade äldrevården då den drabba's av besparingar. Denna förändring öppnar upp nya marknader och affärsmöjligheter inom hjälpmedelsbranschen för de entreprenörer som har lösningar på de problem som uppkommer. Det uppstår även problem för dagen's etablerade företag då de måste förändra sina verksamheter för att möta hotet från den omstrukturering som kommer att ske inom äldrevården. Syfte: Vårt huvudsyfte med denna magisteruppsat's är att identifiera och analysera vilka resurser och kompetenser som är viktiga för framgång vid försäljning av handikapphjälpmedel, om de övergår från att vara en offentligt bidragsfinansierad produkt, till att bli en konsumentprodukt. Metod: En kvalitativ studie har gjort's genom en rad intervjuer med vårt fallföretag, konkurrenter, aktörer i hjälpmedelsbranschen, politiska beslutsfattare samt andra intressenter som besitter kunskap inom hjälpmedelsbranschen för äldrevården. Slutsat's: Om/när hjälpmedelsprodukter övergår till att bli delvi's eller renodlade konsumentvaror måste de etablerade företagen inom branschen omstrukturera och förändra sina verksamheter radikalt för att inte förlora marknadsandelar. De viktigaste förändringarna för att möta den nya konsumentmarknaden är att flytta delar av produktionen utomland's, satsa mer på design, bli helhetsleverantörer, bredda sortimentet och lägga sin försäljning genom strategiskt utvalda distributionskanaler. Nyckelord: Publik marknad, konsumentmarknad, konsumentprodukt, omstrukturering, hjälpmedel för äldrevård, resurser, kompetenser och marknadsstrategier.},
 author    = {Arp, Oscar and Brömer, Sebastian},
 keyword   = {Publik marknad,konsumentmarknad,konsumentprodukt,omstrukturering,hjälpmedel för äldrevård,resurser,kompetenser,marknadsstrategier,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Rollator som konsumentprodukt - Resurser för framgång},
 year     = {2006},
}