Advanced

Optioners roll som incitament - en fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media

Andersson, Maria; Jönsson, Anna and Glifberg, Nina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att skapa klarhet i huruvida optionsinnehavares inställning till optionsprogram har förändrats de senaste åren mot bakgrund av den negativa börsutvecklingen och den kraftiga kritiken i media. Vidare kommer uppsatsen att försöka ge förslag på eventuella förbättringar av dagens optionsprogram och på alternativa incitament. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Inledningsvis gjorde vi en litteraturstudie för att öka våra kunskaper om optioner som incitament. Därefter genomfördes personliga intervjuer med en eller två optionsinnehavare på fyra olika företag. Kompletterande uppgifter gällande optionsprogram har inhämtats genom telefonintervjuer med två experter. Vår undersökning visar att... (More)
Uppsatsen syftar till att skapa klarhet i huruvida optionsinnehavares inställning till optionsprogram har förändrats de senaste åren mot bakgrund av den negativa börsutvecklingen och den kraftiga kritiken i media. Vidare kommer uppsatsen att försöka ge förslag på eventuella förbättringar av dagens optionsprogram och på alternativa incitament. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Inledningsvis gjorde vi en litteraturstudie för att öka våra kunskaper om optioner som incitament. Därefter genomfördes personliga intervjuer med en eller två optionsinnehavare på fyra olika företag. Kompletterande uppgifter gällande optionsprogram har inhämtats genom telefonintervjuer med två experter. Vår undersökning visar att inställningen till optionsprogram har försämrats de senaste åren, och att den negativa börsutvecklingen är den främsta orsaken till detta. Dagens optionsprogram uppfyller inte sitt huvudsakliga syfte som incitament, vilket är att motivera mottagaren till att göra bättre insatser. Som förbättringar av optionsprogrammen föreslår vi mer frekvent tilldelning, jämförelse med konkurrenter och begränsade vinstchanser. Options-innehavarna anser ett prestationskopplat incitament, exempelvis bonus, vara ett bra incitament. Det faktum att olika incitament har olika syften gör att vi anser att ett ersättningspaket med en välbalanserad kombination av flera olika incitament är att föredra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Maria; Jönsson, Anna and Glifberg, Nina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
börsnedgång, incitament, optioner, optionsprogram, aktierelaterade incitamentsprogram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348906
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:43:51
@misc{1348906,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att skapa klarhet i huruvida optionsinnehavares inställning till optionsprogram har förändrats de senaste åren mot bakgrund av den negativa börsutvecklingen och den kraftiga kritiken i media. Vidare kommer uppsatsen att försöka ge förslag på eventuella förbättringar av dagens optionsprogram och på alternativa incitament. Undersökningen har genomförts som en kvalitativ fallstudie. Inledningsvis gjorde vi en litteraturstudie för att öka våra kunskaper om optioner som incitament. Därefter genomfördes personliga intervjuer med en eller två optionsinnehavare på fyra olika företag. Kompletterande uppgifter gällande optionsprogram har inhämtats genom telefonintervjuer med två experter. Vår undersökning visar att inställningen till optionsprogram har försämrats de senaste åren, och att den negativa börsutvecklingen är den främsta orsaken till detta. Dagens optionsprogram uppfyller inte sitt huvudsakliga syfte som incitament, vilket är att motivera mottagaren till att göra bättre insatser. Som förbättringar av optionsprogrammen föreslår vi mer frekvent tilldelning, jämförelse med konkurrenter och begränsade vinstchanser. Options-innehavarna anser ett prestationskopplat incitament, exempelvis bonus, vara ett bra incitament. Det faktum att olika incitament har olika syften gör att vi anser att ett ersättningspaket med en välbalanserad kombination av flera olika incitament är att föredra.},
 author    = {Andersson, Maria and Jönsson, Anna and Glifberg, Nina},
 keyword   = {börsnedgång,incitament,optioner,optionsprogram,aktierelaterade incitamentsprogram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Optioners roll som incitament - en fallstudie av optionsinnehavares inställning till optionsprogram mot bakgrund av de senaste årens börsnedgång och kritik i media},
 year     = {2003},
}