Advanced

Värdering av konkursbo

Johansson, Magnus; Petersson, Björn and Svensson, Tony (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att utveckla en modell för värdering av företag i konkurs och där avsikten är att driva företaget vidare efter genomförd konkurs. Metod: Vår uppsats grundar sig främst på empirin och kan därför sägas ha en induktiv ansats. Vi har använt oss av kvalitativa metoder där vi har intervjuat personer som har god kännedom om företagsvärdering samt nyckelpersoner hos två företag. Företagen har båda gått i konkurs samt köpts i sin helhet för fortsatt drift. Med hjälp av intervjuerna har vi tagit fram en modell över framgångsfaktorer för värdering av konkursbo och den fortsatta driften. Slutsatser: Våra intervjuer visar på fem hörnstenar för att man skall kunna göra ett förvärv av ett konkursbo och sedan driva det vidare med lyckat... (More)
Syfte: Syftet är att utveckla en modell för värdering av företag i konkurs och där avsikten är att driva företaget vidare efter genomförd konkurs. Metod: Vår uppsats grundar sig främst på empirin och kan därför sägas ha en induktiv ansats. Vi har använt oss av kvalitativa metoder där vi har intervjuat personer som har god kännedom om företagsvärdering samt nyckelpersoner hos två företag. Företagen har båda gått i konkurs samt köpts i sin helhet för fortsatt drift. Med hjälp av intervjuerna har vi tagit fram en modell över framgångsfaktorer för värdering av konkursbo och den fortsatta driften. Slutsatser: Våra intervjuer visar på fem hörnstenar för att man skall kunna göra ett förvärv av ett konkursbo och sedan driva det vidare med lyckat resultat. Man behöver kunskap och främst tre sorters kunskap. Det handlar om bransch, ekonomisk och juridisk kunskap. Man behöver kapital både till förvärvet men även till den fortsatta driften. Sen behöver man även kunna planera både på lång sikt vad det gäller strategi och målsättningar men även på kortare sikt och då främst genom att skapa förändringar i företaget och ändra på det som var dåligt. Den sista hörnstenen är det personliga engagemanget som behövs för att kunna vända ett företags dåliga utveckling som gav upphov till konkursen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Magnus; Petersson, Björn and Svensson, Tony
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
framgångsfaktorer, företagsvärdering, förvärv, konkurs, konkursbo, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1348940
date added to LUP
2004-03-01 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:59:31
@misc{1348940,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att utveckla en modell för värdering av företag i konkurs och där avsikten är att driva företaget vidare efter genomförd konkurs. Metod:	Vår uppsats grundar sig främst på empirin och kan därför sägas ha en induktiv ansats. Vi har använt oss av kvalitativa metoder där vi har intervjuat personer som har god kännedom om företagsvärdering samt nyckelpersoner hos två företag. Företagen har båda gått i konkurs samt köpts i sin helhet för fortsatt drift. Med hjälp av intervjuerna har vi tagit fram en modell över framgångsfaktorer för värdering av konkursbo och den fortsatta driften. Slutsatser:	Våra intervjuer visar på fem hörnstenar för att man skall kunna göra ett förvärv av ett konkursbo och sedan driva det vidare med lyckat resultat. Man behöver kunskap och främst tre sorters kunskap. Det handlar om bransch, ekonomisk och juridisk kunskap. Man behöver kapital både till förvärvet men även till den fortsatta driften. Sen behöver man även kunna planera både på lång sikt vad det gäller strategi och målsättningar men även på kortare sikt och då främst genom att skapa förändringar i företaget och ändra på det som var dåligt. Den sista hörnstenen är det personliga engagemanget som behövs för att kunna vända ett företags dåliga utveckling som gav upphov till konkursen.},
 author    = {Johansson, Magnus and Petersson, Björn and Svensson, Tony},
 keyword   = {framgångsfaktorer,företagsvärdering,förvärv,konkurs,konkursbo,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdering av konkursbo},
 year     = {2004},
}