Advanced

För att nå dem, förstå dem! -Kommunikation av varumärket till ungdomssegmentet

Karlén, Anna and Norström, Anja (2002)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att påvisa om det finns speciella egenskaper hos ungdomssegmentet, och i så fall vilka, som har betydelse för ett företags kommunikation av sitt varumärke till ungdomar, samt att diskutera vilka eventuella konsekvenser en föryngring av varumärket skulle få för företaget. Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metodansats. Vi anser att detta val av metod har gjort det möjligt för oss att få en djupare förståelse för problemet och att anpassa vårt problem i takt med nya upptäckter. I uppsatsen behandlas teorier om ungdomar, kommunikation och varumärkesorientering. Teorin tas upp utifrån två perspektiv, kommunikationsmottagarens och kommunikationssändarens. Vidare har vi valt fallföretag, som... (More)
Uppsatsens syfte är att påvisa om det finns speciella egenskaper hos ungdomssegmentet, och i så fall vilka, som har betydelse för ett företags kommunikation av sitt varumärke till ungdomar, samt att diskutera vilka eventuella konsekvenser en föryngring av varumärket skulle få för företaget. Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metodansats. Vi anser att detta val av metod har gjort det möjligt för oss att få en djupare förståelse för problemet och att anpassa vårt problem i takt med nya upptäckter. I uppsatsen behandlas teorier om ungdomar, kommunikation och varumärkesorientering. Teorin tas upp utifrån två perspektiv, kommunikationsmottagarens och kommunikationssändarens. Vidare har vi valt fallföretag, som representerar sändaren, ur två branscher, konfektionsbranschen och reklambyråbranschen. Sedan har vi valt att intervjua ungdomar, som representanter för mottagaren av kommunikationsbudskapet. Vi har i uppsatsen kommit fram till att ungdomar idag är en mycket kritisk, misstänksam och svårflirtad målgrupp som kräver mycket bearbetning och förståelse för att kunna nå ut till. För att vinna deras sympati bör man spela på känslor och låta ärlighet och ödmjukhet prägla kommunikationsbudskapet. Ungdomar förändrar sig ständigt och det är egentligen lönlöst att göra en mall över vilka egenskaper som utmärker segmentet. Det viktigaste är att integrera med och skapa sig förståelse för gruppen. Vi har vidare kommit fram till att en föryngring av ett varumärke även kan få effekter för andra marknadssegment, både på konsument- och arbetsmarknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlén, Anna and Norström, Anja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Marknadskommunikation, ungdomar, generation Y, generation X, segmentering, varumärke, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349005
date added to LUP
2002-02-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:13:09
@misc{1349005,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att påvisa om det finns speciella egenskaper hos ungdomssegmentet, och i så fall vilka, som har betydelse för ett företags kommunikation av sitt varumärke till ungdomar, samt att diskutera vilka eventuella konsekvenser en föryngring av varumärket skulle få för företaget. Vi har i denna uppsats valt att använda oss av en kvalitativ metodansats. Vi anser att detta val av metod har gjort det möjligt för oss att få en djupare förståelse för problemet och att anpassa vårt problem i takt med nya upptäckter. I uppsatsen behandlas teorier om ungdomar, kommunikation och varumärkesorientering. Teorin tas upp utifrån två perspektiv, kommunikationsmottagarens och kommunikationssändarens. Vidare har vi valt fallföretag, som representerar sändaren, ur två branscher, konfektionsbranschen och reklambyråbranschen. Sedan har vi valt att intervjua ungdomar, som representanter för mottagaren av kommunikationsbudskapet. Vi har i uppsatsen kommit fram till att ungdomar idag är en mycket kritisk, misstänksam och svårflirtad målgrupp som kräver mycket bearbetning och förståelse för att kunna nå ut till. För att vinna deras sympati bör man spela på känslor och låta ärlighet och ödmjukhet prägla kommunikationsbudskapet. Ungdomar förändrar sig ständigt och det är egentligen lönlöst att göra en mall över vilka egenskaper som utmärker segmentet. Det viktigaste är att integrera med och skapa sig förståelse för gruppen. Vi har vidare kommit fram till att en föryngring av ett varumärke även kan få effekter för andra marknadssegment, både på konsument- och arbetsmarknaden.},
 author    = {Karlén, Anna and Norström, Anja},
 keyword   = {Marknadskommunikation,ungdomar,generation Y,generation X,segmentering,varumärke,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {För att nå dem, förstå dem! -Kommunikation av varumärket till ungdomssegmentet},
 year     = {2002},
}