Advanced

Insynstransaktioner - Erhåller insynspersoner i små bolag riskjusterad överavkastning?

Ellerström, Niklas; Carell, Erik; Ekström, Emelie and Nilsson, Johan (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att med utgångspunkt i Fama & Frenchs trefaktormodell undersöka huruvida insynspersoner i små bolag erhåller riskjusterade överavkastningar, på kort och lång sikt, genom sina köptransaktioner. Eventstudiemetoden ligger till grund för studiens kvantitativa angreppssätt. Sammanfattningsvis konstateras att insynspersoner i små bolag erhåller överavkastning genom sina köptransaktioner. En överavkastning kan konstateras för alla de i studien undersökta tidshorisonterna. Det trots att den i metoden använda trefaktormodellen tar hänsyn till och justerar för den extra risk som förknippas med små bolag.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ellerström, Niklas; Carell, Erik; Ekström, Emelie and Nilsson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Insynshandel, insiderhandel, överavkastning, eventstudie, trefaktormodell, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349027
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:55:48
@misc{1349027,
 abstract   = {Syftet med studien är att med utgångspunkt i Fama & Frenchs trefaktormodell undersöka huruvida insynspersoner i små bolag erhåller riskjusterade överavkastningar, på kort och lång sikt, genom sina köptransaktioner. Eventstudiemetoden ligger till grund för studiens kvantitativa angreppssätt. Sammanfattningsvis konstateras att insynspersoner i små bolag erhåller överavkastning genom sina köptransaktioner. En överavkastning kan konstateras för alla de i studien undersökta tidshorisonterna. Det trots att den i metoden använda trefaktormodellen tar hänsyn till och justerar för den extra risk som förknippas med små bolag.},
 author    = {Ellerström, Niklas and Carell, Erik and Ekström, Emelie and Nilsson, Johan},
 keyword   = {Insynshandel,insiderhandel,överavkastning,eventstudie,trefaktormodell,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Insynstransaktioner - Erhåller insynspersoner i små bolag riskjusterad överavkastning?},
 year     = {2008},
}