Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En praktisk tillämpning av Balanced Scorecard - En fallstudie av Hjärt- och Lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund

Nyström, Anna ; Lind, Maria and Fehland, Hanna Christina (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera utformningen och tillämpningen av Balanced Scorecard i en sjukvårdsverksamhet samt studera huruvida modellen används som ett mätsystem eller ett managementsystem. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är kvalitativ i form av en djupare fallstudie av en sjukvårdsverksamhet. Vi har utgått från såväl sekundärdata som primärdata för att erhålla relevant information till uppsatsen. Primärdata har samlats in via personliga intervjuer. Det teoretiska kapitlet innehåller modeller och begrepp som behandlar budget, BSC, ekonomistyrning i offentlig verksamhet och i sjukvården. Det empiriska kapitlet behandlar en fallstudie av Hjärt- och Lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund, där divisionens... (More)
Syftet är att beskriva och analysera utformningen och tillämpningen av Balanced Scorecard i en sjukvårdsverksamhet samt studera huruvida modellen används som ett mätsystem eller ett managementsystem. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är kvalitativ i form av en djupare fallstudie av en sjukvårdsverksamhet. Vi har utgått från såväl sekundärdata som primärdata för att erhålla relevant information till uppsatsen. Primärdata har samlats in via personliga intervjuer. Det teoretiska kapitlet innehåller modeller och begrepp som behandlar budget, BSC, ekonomistyrning i offentlig verksamhet och i sjukvården. Det empiriska kapitlet behandlar en fallstudie av Hjärt- och Lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund, där divisionens ekonomistyrning i form av budget och BSC beskrivs. En jämförelse mellan teori om BSC och Hjärt- och Lungdivisionens BSC har visat på en hel del likheter, men även vissa skillnader. Fallföretagets BSC har en struktur som liknar den som beskrivs av Kaplan och Norton, men styrkortet har anpassats till organisationens specifika miljö. Avsaknaden av vissa faktorer som t.ex. orsak-verkan samband och balans i styrkortet gör att det är svårt att klassificera Hjärt- och Lungdivisionens BSC som ett fulländat managementsystem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nyström, Anna ; Lind, Maria and Fehland, Hanna Christina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomistyrning, Balanced Scorecard, BSC, Offentlig verksamhet, Sjukvården, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349058
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:02:26
@misc{1349058,
 abstract   = {{Syftet är att beskriva och analysera utformningen och tillämpningen av Balanced Scorecard i en sjukvårdsverksamhet samt studera huruvida modellen används som ett mätsystem eller ett managementsystem. Metoden som ligger till grund för denna uppsats är kvalitativ i form av en djupare fallstudie av en sjukvårdsverksamhet. Vi har utgått från såväl sekundärdata som primärdata för att erhålla relevant information till uppsatsen. Primärdata har samlats in via personliga intervjuer. Det teoretiska kapitlet innehåller modeller och begrepp som behandlar budget, BSC, ekonomistyrning i offentlig verksamhet och i sjukvården. Det empiriska kapitlet behandlar en fallstudie av Hjärt- och Lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund, där divisionens ekonomistyrning i form av budget och BSC beskrivs. En jämförelse mellan teori om BSC och Hjärt- och Lungdivisionens BSC har visat på en hel del likheter, men även vissa skillnader. Fallföretagets BSC har en struktur som liknar den som beskrivs av Kaplan och Norton, men styrkortet har anpassats till organisationens specifika miljö. Avsaknaden av vissa faktorer som t.ex. orsak-verkan samband och balans i styrkortet gör att det är svårt att klassificera Hjärt- och Lungdivisionens BSC som ett fulländat managementsystem.}},
 author    = {{Nyström, Anna and Lind, Maria and Fehland, Hanna Christina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En praktisk tillämpning av Balanced Scorecard - En fallstudie av Hjärt- och Lungdivisionen på Universitetssjukhuset i Lund}},
 year     = {{2004}},
}