Advanced

Incitament ur ett ekonomistyrningsperspektiv – En fallstudie av E.ON Sverige

Gradén, Jacob; Levin, Christoffer and Österberg, Martin (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
För att besvara frågan "Hur är E.ON Sveriges nya incitamentsprogram utformat, i förhållande till ekonomistyrningen?", och i syfte att beskriva och analysera hur E.ON Sveriges incitamentsprogram är konstruerat och fungerar i praktiken utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv, utförs en induktiv, intervjubaserad fallstudie av E.ON Sverige på koncern- och dotterbolagsnivå. Slutsatsen är att E.ON Sveriges incitamentsprogram är väl utformat och stöder sitt syfte, men har vissa begränsningar i praktiken. Det finns en tydlig men indirekt koppling mellan incitamentsprogram och ekonomistyrningssystem, som uppkommer inte av att systemen avsiktligt är konstruerade för samverkan utan eftersom båda systemen har liknande syfte och opererar i samma... (More)
För att besvara frågan "Hur är E.ON Sveriges nya incitamentsprogram utformat, i förhållande till ekonomistyrningen?", och i syfte att beskriva och analysera hur E.ON Sveriges incitamentsprogram är konstruerat och fungerar i praktiken utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv, utförs en induktiv, intervjubaserad fallstudie av E.ON Sverige på koncern- och dotterbolagsnivå. Slutsatsen är att E.ON Sveriges incitamentsprogram är väl utformat och stöder sitt syfte, men har vissa begränsningar i praktiken. Det finns en tydlig men indirekt koppling mellan incitamentsprogram och ekonomistyrningssystem, som uppkommer inte av att systemen avsiktligt är konstruerade för samverkan utan eftersom båda systemen har liknande syfte och opererar i samma omgivning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gradén, Jacob; Levin, Christoffer and Österberg, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
E.ON Sverige, E.ON Gas, E.ON Värme, fallstudie, ekonomistyrning, styrsystem, nyckeltal, KPI, budget, incitamentsprogram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349089
date added to LUP
2007-06-05
date last changed
2012-04-02 16:34:00
@misc{1349089,
 abstract   = {För att besvara frågan "Hur är E.ON Sveriges nya incitamentsprogram utformat, i förhållande till ekonomistyrningen?", och i syfte att beskriva och analysera hur E.ON Sveriges incitamentsprogram är konstruerat och fungerar i praktiken utifrån ett ekonomistyrningsperspektiv, utförs en induktiv, intervjubaserad fallstudie av E.ON Sverige på koncern- och dotterbolagsnivå. Slutsatsen är att E.ON Sveriges incitamentsprogram är väl utformat och stöder sitt syfte, men har vissa begränsningar i praktiken. Det finns en tydlig men indirekt koppling mellan incitamentsprogram och ekonomistyrningssystem, som uppkommer inte av att systemen avsiktligt är konstruerade för samverkan utan eftersom båda systemen har liknande syfte och opererar i samma omgivning.},
 author    = {Gradén, Jacob and Levin, Christoffer and Österberg, Martin},
 keyword   = {E.ON Sverige,E.ON Gas,E.ON Värme,fallstudie,ekonomistyrning,styrsystem,nyckeltal,KPI,budget,incitamentsprogram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Incitament ur ett ekonomistyrningsperspektiv – En fallstudie av E.ON Sverige},
 year     = {2007},
}