Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Märk väl!- Problematik vid varumärkesexpansion

Graffner, Sarah ; Brolin, Fred and Hansson, Jonas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar problematiken kring utvidgning av varumärken samt aspekter och riktlinjer som företag bör följa i dess genomförande. Då ett varumärke kan anses vara en stor tillgång för företagen och besitta dolda tillgångar bör varumärket vårdas med stor omsorg. Förändringar av märket bör genomföras med stor försiktighet och med ett väl genomarbetade strategiupplägg. En utvidgning av varumärket representerar precis en sådan förändring och omställning som företag bör lägga stor tankeverksamhet bakom. Det här eftersom konsumenterna på den tänka expansionsmarknaden, genom sina åsikter och inställningar till varumärket, är de som slutligen avgör huruvida utvidgningen blir en framgång eller ej. Tillsammans med att företaget bör vara... (More)
Uppsatsen behandlar problematiken kring utvidgning av varumärken samt aspekter och riktlinjer som företag bör följa i dess genomförande. Då ett varumärke kan anses vara en stor tillgång för företagen och besitta dolda tillgångar bör varumärket vårdas med stor omsorg. Förändringar av märket bör genomföras med stor försiktighet och med ett väl genomarbetade strategiupplägg. En utvidgning av varumärket representerar precis en sådan förändring och omställning som företag bör lägga stor tankeverksamhet bakom. Det här eftersom konsumenterna på den tänka expansionsmarknaden, genom sina åsikter och inställningar till varumärket, är de som slutligen avgör huruvida utvidgningen blir en framgång eller ej. Tillsammans med att företaget bör vara insatta i konsumenternas uppfattning och åsikt om varumärket, dels innan och dels efter, är applicerandet av någon form av mätmetod lämplig. Det här eftersom det kan indikera om någon uppfattnings- och åsiktsförändring har skett hos konsumenterna i samband med en märkesexpansion. För att genomföra sådan mätning krävs att företag vet vad denna metod skall inkludera så den verkligen mäter vad som anses vara av viktig karaktär, dels ur konsuments ögon och dels ur företagets perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Graffner, Sarah ; Brolin, Fred and Hansson, Jonas
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349096
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:33:49
@misc{1349096,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar problematiken kring utvidgning av varumärken samt aspekter och riktlinjer som företag bör följa i dess genomförande. Då ett varumärke kan anses vara en stor tillgång för företagen och besitta dolda tillgångar bör varumärket vårdas med stor omsorg. Förändringar av märket bör genomföras med stor försiktighet och med ett väl genomarbetade strategiupplägg. En utvidgning av varumärket representerar precis en sådan förändring och omställning som företag bör lägga stor tankeverksamhet bakom. Det här eftersom konsumenterna på den tänka expansionsmarknaden, genom sina åsikter och inställningar till varumärket, är de som slutligen avgör huruvida utvidgningen blir en framgång eller ej. Tillsammans med att företaget bör vara insatta i konsumenternas uppfattning och åsikt om varumärket, dels innan och dels efter, är applicerandet av någon form av mätmetod lämplig. Det här eftersom det kan indikera om någon uppfattnings- och åsiktsförändring har skett hos konsumenterna i samband med en märkesexpansion. För att genomföra sådan mätning krävs att företag vet vad denna metod skall inkludera så den verkligen mäter vad som anses vara av viktig karaktär, dels ur konsuments ögon och dels ur företagets perspektiv.},
 author    = {Graffner, Sarah and Brolin, Fred and Hansson, Jonas},
 keyword   = {Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Märk väl!- Problematik vid varumärkesexpansion},
 year     = {2003},
}