Advanced

Redovisning av Bonus & Bonussystem - En dokumentstudie utifrån ett legitimitetsperspektiv

Rosberg, David; Hobler, Cathrine and Persson, Jessica (2005)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företag redovisar för bonus och bonussystem till ledande befattningshavare samt att analysera utvecklingen. Metod: Metodologisk ansats är deduktiv med induktiva inslag. Undersökningsmetoden är en survey genom dokumentstudie, av främst kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Studerad litteratur berör legitimitetsteori. Legitimitet ses utifrån både ett strategiskt och ett institutionellt perspektiv. Empiri: Uppsatsens empiri består av beskrivningar av femton företags information i årsredovisningarna angående bonus och bonussystem Slutsatser: Företagens information i årsredovisningarna om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare ökar under perioden 1996 till 2004 och beskrivningarna... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företag redovisar för bonus och bonussystem till ledande befattningshavare samt att analysera utvecklingen. Metod: Metodologisk ansats är deduktiv med induktiva inslag. Undersökningsmetoden är en survey genom dokumentstudie, av främst kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Studerad litteratur berör legitimitetsteori. Legitimitet ses utifrån både ett strategiskt och ett institutionellt perspektiv. Empiri: Uppsatsens empiri består av beskrivningar av femton företags information i årsredovisningarna angående bonus och bonussystem Slutsatser: Företagens information i årsredovisningarna om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare ökar under perioden 1996 till 2004 och beskrivningarna blir mer detaljerade. De slutsatser vi drar av våra resultat för hur företagen redovisar information om bonus och bonussystem är att redovisningen inte enbart kan förklaras av lag och rekommendation, vilket medför att företagens redovisning även måste betraktas utifrån ett strategiskt legitimitetsperspektiv. Slutligen kan vi konstatera att under de granskade åren tenderar redovisning av reglerad och frivillig information om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare att existera parallellt. Detta tyder på att företagen inte upplever redovisningen enbart som påtvingad, utan även som strategiskt viktig för att uppnå legitimitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosberg, David; Hobler, Cathrine and Persson, Jessica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bonus, Bonussystem, Dokumentstudie, Legitimitet, Ledande befattningshavare, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349103
date added to LUP
2005-06-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:38:30
@misc{1349103,
 abstract   = {Syfte: Uppsatsens syfte är att beskriva hur företag redovisar för bonus och bonussystem till ledande befattningshavare samt att analysera utvecklingen. Metod: Metodologisk ansats är deduktiv med induktiva inslag. Undersökningsmetoden är en survey genom dokumentstudie, av främst kvalitativ karaktär. Teoretiska perspektiv: Studerad litteratur berör legitimitetsteori. Legitimitet ses utifrån både ett strategiskt och ett institutionellt perspektiv. Empiri: Uppsatsens empiri består av beskrivningar av femton företags information i årsredovisningarna angående bonus och bonussystem Slutsatser: Företagens information i årsredovisningarna om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare ökar under perioden 1996 till 2004 och beskrivningarna blir mer detaljerade. De slutsatser vi drar av våra resultat för hur företagen redovisar information om bonus och bonussystem är att redovisningen inte enbart kan förklaras av lag och rekommendation, vilket medför att företagens redovisning även måste betraktas utifrån ett strategiskt legitimitetsperspektiv. Slutligen kan vi konstatera att under de granskade åren tenderar redovisning av reglerad och frivillig information om bonus och bonussystem till ledande befattningshavare att existera parallellt. Detta tyder på att företagen inte upplever redovisningen enbart som påtvingad, utan även som strategiskt viktig för att uppnå legitimitet.},
 author    = {Rosberg, David and Hobler, Cathrine and Persson, Jessica},
 keyword   = {Bonus,Bonussystem,Dokumentstudie,Legitimitet,Ledande befattningshavare,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Redovisning av Bonus & Bonussystem - En dokumentstudie utifrån ett legitimitetsperspektiv},
 year     = {2005},
}