Advanced

Supply Chain Management i byggprojekt - en leverantörsorienterad studie om potential att reducera slöseri

Esplund, Zeb and Wincent, Pierre (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna undersökning är att identifiera, utifrån leverantörens synvinkel, lämpliga förändringar i processer som leder till reducering av slöseri i byggprojekt. Därefter vill vi ta fram en referensram för hur Supply Chain Management bör utformas och styras för att genomföra förbättringar inom de identifierade förändringsområdena.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av en materialleverantör i branschen, samt en vetenskaplig rapport inriktad på slöseri inom byggprojekt. Fallstudien baseras på material från interjuver och observationer. Både byggbranschen och fallföretaget studerades utifrån utvalda teorier om slöseri och värdeskapande samt Supply Chain Management.
Den teoretiska tyngden ligger på Supply Chain och Supply... (More)
Syftet med denna undersökning är att identifiera, utifrån leverantörens synvinkel, lämpliga förändringar i processer som leder till reducering av slöseri i byggprojekt. Därefter vill vi ta fram en referensram för hur Supply Chain Management bör utformas och styras för att genomföra förbättringar inom de identifierade förändringsområdena.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av en materialleverantör i branschen, samt en vetenskaplig rapport inriktad på slöseri inom byggprojekt. Fallstudien baseras på material från interjuver och observationer. Både byggbranschen och fallföretaget studerades utifrån utvalda teorier om slöseri och värdeskapande samt Supply Chain Management.
Den teoretiska tyngden ligger på Supply Chain och Supply Chain Management. Därefter användes teorier för slöseri och värdeskapande samt vilka beståndsdelar och hur man ska analysera de olika beståndsdelarna. Empirin baseras på egen fallstudie av vald leverantör samt rapporter om byggbranschen i allmänhet och slöseri i byggprojekt i synnerhet.
Stor förbättringspotential finns i att utveckla branschstandard för IT-system, nya upphandlingsprocesser samt ökad integration och koordination av processer. Leverantörens processer är starkt beroende på byggföretagens processer, vilket starkt begränsar leverantörens möjligheter att implementera förändringar på egen hand. Vi menar vidare att incitament, IT-system och segmentindelade försäljningsorganisationer, hos både leverantör och byggföretag, är viktiga komponenter i Supply Chain Management inom byggprojekt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Esplund, Zeb and Wincent, Pierre
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Supply Chain, Supply Chain Management, byggprojekt, leverantör, slöseri, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349131
date added to LUP
2006-02-23
date last changed
2012-04-02 15:56:23
@misc{1349131,
 abstract   = {Syftet med denna undersökning är att identifiera, utifrån leverantörens synvinkel, lämpliga förändringar i processer som leder till reducering av slöseri i byggprojekt. Därefter vill vi ta fram en referensram för hur Supply Chain Management bör utformas och styras för att genomföra förbättringar inom de identifierade förändringsområdena.
Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av en materialleverantör i branschen, samt en vetenskaplig rapport inriktad på slöseri inom byggprojekt. Fallstudien baseras på material från interjuver och observationer. Både byggbranschen och fallföretaget studerades utifrån utvalda teorier om slöseri och värdeskapande samt Supply Chain Management.
Den teoretiska tyngden ligger på Supply Chain och Supply Chain Management. Därefter användes teorier för slöseri och värdeskapande samt vilka beståndsdelar och hur man ska analysera de olika beståndsdelarna. Empirin baseras på egen fallstudie av vald leverantör samt rapporter om byggbranschen i allmänhet och slöseri i byggprojekt i synnerhet.
Stor förbättringspotential finns i att utveckla branschstandard för IT-system, nya upphandlingsprocesser samt ökad integration och koordination av processer. Leverantörens processer är starkt beroende på byggföretagens processer, vilket starkt begränsar leverantörens möjligheter att implementera förändringar på egen hand. Vi menar vidare att incitament, IT-system och segmentindelade försäljningsorganisationer, hos både leverantör och byggföretag, är viktiga komponenter i Supply Chain Management inom byggprojekt.},
 author    = {Esplund, Zeb and Wincent, Pierre},
 keyword   = {Supply Chain,Supply Chain Management,byggprojekt,leverantör,slöseri,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Supply Chain Management i byggprojekt - en leverantörsorienterad studie om potential att reducera slöseri},
 year     = {2006},
}