Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spridningseffekter inom branscher i form av onormal avkastning vid utdelningsförändringar på Stockholmsbörsen

Johansson, Martin and Jönsson, Nils-Olof (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens har som syfte att utreda om det generellt eller branschvis förekommer onormala aktiekursförändringar för företag noterade på Stockholmsbörsen, då företag inom samma bransch som de själva meddelar om en oväntad förändring i framtida utdelning. Utifall det inte går att dra några generella slutsatser för Stockholmsbörsen i stort så ska det undersökas ifall det finns särskilda branscher där denna form av spridningseffekt äger rum. Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att se ifall onormal avkastning förekommer har vi subtraherat marknadens avkastning ifrån avkastningen för aktien. Som marknadsavkastning har Affärsvärldens Generalindex använts. Regressionsanalyser har gjorts för att bestämma... (More)
Syfte: Uppsatsens har som syfte att utreda om det generellt eller branschvis förekommer onormala aktiekursförändringar för företag noterade på Stockholmsbörsen, då företag inom samma bransch som de själva meddelar om en oväntad förändring i framtida utdelning. Utifall det inte går att dra några generella slutsatser för Stockholmsbörsen i stort så ska det undersökas ifall det finns särskilda branscher där denna form av spridningseffekt äger rum. Metod: Studien bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att se ifall onormal avkastning förekommer har vi subtraherat marknadens avkastning ifrån avkastningen för aktien. Som marknadsavkastning har Affärsvärldens Generalindex använts. Regressionsanalyser har gjorts för att bestämma spridningseffekten inom branscherna. Tidsperioden för studien sträcker sig från 1997 till 2002. Slutsatser: Vår undersökning av den svenska marknaden kunde inte visa något generellt statistiskt samband mellan utdelningsförändringar och onormal avkastning inom en bransch. Vi kan däremot av våra observationer dra slutsatsen att det förekommer spridningseffekter inom små homogena branscher vid en utdelningsförändring av ett stort och marknadsledande företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Martin and Jönsson, Nils-Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Onormal avkastning, spridningseffekt, branschvärdering, utdelningsförändring, marknadsreaktion, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349148
date added to LUP
2003-06-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:47:30
@misc{1349148,
 abstract   = {Syfte:	Uppsatsens har som syfte att utreda om det generellt eller branschvis förekommer onormala aktiekursförändringar för företag noterade på Stockholmsbörsen, då företag inom samma bransch som de själva meddelar om en oväntad förändring i framtida utdelning. Utifall det inte går att dra några generella slutsatser för Stockholmsbörsen i stort så ska det undersökas ifall det finns särskilda branscher där denna form av spridningseffekt äger rum. Metod:	Studien bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att se ifall onormal avkastning förekommer har vi subtraherat marknadens avkastning ifrån avkastningen för aktien. Som marknadsavkastning har Affärsvärldens Generalindex använts. Regressionsanalyser har gjorts för att bestämma spridningseffekten inom branscherna. Tidsperioden för studien sträcker sig från 1997 till 2002. Slutsatser: Vår undersökning av den svenska marknaden kunde inte visa något generellt statistiskt samband mellan utdelningsförändringar och onormal avkastning inom en bransch. Vi kan däremot av våra observationer dra slutsatsen att det förekommer spridningseffekter inom små homogena branscher vid en utdelningsförändring av ett stort och marknadsledande företag.},
 author    = {Johansson, Martin and Jönsson, Nils-Olof},
 keyword   = {Onormal avkastning,spridningseffekt,branschvärdering,utdelningsförändring,marknadsreaktion,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spridningseffekter inom branscher i form av onormal avkastning vid utdelningsförändringar på Stockholmsbörsen},
 year     = {2003},
}