Advanced

Balanserad styrning med balanserat styrkort? En studie av ekonomistyrningen på Swedbank

Olsson, Rosita; Ribbing, Sara; Tingne, Karin and Norman, Stefan (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att beskriva och analysera hur Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer. Genom att använda ett ramverk för strategiimplementering och modeller för balanserat styrkort, budgetering, belöningssystem och organisationsstruktur analyseras vårt empiriska material. Empirin bygger på dokumenterad information om Swedbank samt resultat från ett flertal intervjuer. Slutsatser:
Swedbank använder sig av balanserat styrkort i kombination med budget. Det balanserade styrkortet har övervägande finansiella mått och kan därför inte anses vara balanserat enligt Kaplans modell. Det... (More)
Syftet är att beskriva och analysera hur Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer. Genom att använda ett ramverk för strategiimplementering och modeller för balanserat styrkort, budgetering, belöningssystem och organisationsstruktur analyseras vårt empiriska material. Empirin bygger på dokumenterad information om Swedbank samt resultat från ett flertal intervjuer. Slutsatser:
Swedbank använder sig av balanserat styrkort i kombination med budget. Det balanserade styrkortet har övervägande finansiella mått och kan därför inte anses vara balanserat enligt Kaplans modell. Det balanserade styrkortet och budgeten kompletterar varandra väl. Incitamentsprogrammet är delvis baserat på det balanserade styrkortet, vilket indirekt kan leda till att personalen fokuserar på att uppnå bankens strategi. Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för användning i bankbranschen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Rosita; Ribbing, Sara; Tingne, Karin and Norman, Stefan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekonomistyrning, balanserat styrkort, budget, belöningssystem, Swedbank, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349154
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:15:55
@misc{1349154,
 abstract   = {Syftet är att beskriva och analysera hur Swedbanks ekonomistyrning på region- och lokalkontorsnivå är utformad, med tyngdpunkt på balanserat styrkort och budget. Vi använder en kvalitativ strategi med abduktiv ansats och semi-strukturerade intervjuer. Genom att använda ett ramverk för strategiimplementering och modeller för balanserat styrkort, budgetering, belöningssystem och organisationsstruktur analyseras vårt empiriska material. Empirin bygger på dokumenterad information om Swedbank samt resultat från ett flertal intervjuer. Slutsatser:
Swedbank använder sig av balanserat styrkort i kombination med budget. Det balanserade styrkortet har övervägande finansiella mått och kan därför inte anses vara balanserat enligt Kaplans modell. Det balanserade styrkortet och budgeten kompletterar varandra väl. Incitamentsprogrammet är delvis baserat på det balanserade styrkortet, vilket indirekt kan leda till att personalen fokuserar på att uppnå bankens strategi. Vi anser att balanserade styrkort är lämpligt för användning i bankbranschen.},
 author    = {Olsson, Rosita and Ribbing, Sara and Tingne, Karin and Norman, Stefan},
 keyword   = {ekonomistyrning,balanserat styrkort,budget,belöningssystem,Swedbank,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanserad styrning med balanserat styrkort? En studie av ekonomistyrningen på Swedbank},
 year     = {2009},
}