Advanced

Gränshandeln med öl - bakgrund, nutid och framöver

Åberg, Gustav; Ivarsson, Carl and Åsmundhavn, Magnhild (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gränshandeln av burköl mellan länderna Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Vi ska dessutom försöka förutse en framtida utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi tar stöd hos existerande teorier inom scenarioplanering, priselasticitet och Kotler´s adaptionsprocess. Som ett komplement till teorin redogörs för de inblandade ländernas alkoholpolitik, från historisk synvinkel till idag. Den empiriska delen baseras på intervjuer med yrkesexpertis som är verksamma i, har direkt anknytning till alternativt påverkas av gränshandeln. Vi har dessutom tillfört studien... (More)
Syfte: Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gränshandeln av burköl mellan länderna Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Vi ska dessutom försöka förutse en framtida utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Metod: Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi tar stöd hos existerande teorier inom scenarioplanering, priselasticitet och Kotler´s adaptionsprocess. Som ett komplement till teorin redogörs för de inblandade ländernas alkoholpolitik, från historisk synvinkel till idag. Den empiriska delen baseras på intervjuer med yrkesexpertis som är verksamma i, har direkt anknytning till alternativt påverkas av gränshandeln. Vi har dessutom tillfört studien information från egna observationer på plats och, som komplement, en enkätundersökning av konsumenterna. Tillsammans ger ovanstående en bra grund att i analysen försöka förutse ett mest sannolikt scenario för respektive land. Slutsats: De första fem åren kommer nästan uteslutande bestå av ökningar, förutsatt att gränsbutikerna i Tyskland exkluderas från retursystemet. Ökningarna kommer att följas av små skattesänkningar på öl, ett försök från regeringarnas sida att stävja handeln. Dessa sänkningar ”tvingas” fram genom den dominoeffekt som uppkommer; Danmark sänker först, vilket påverkar Sverige som då också sänker, vilket i sin tur påverkar Finland och Norge o s v. De därefter följande fem åren kommer gränshandeln gå i regress och skattesänkningarna tenderar att bli procentuellt större. Till slut har en harmonisering skett till övriga EU: s nivå, vilket innebär att den överlägset viktigaste drivkraften för gränshandelns existens, prisskillnaderna, försvinner.
Gränshandeln kommer då att upphöra mellan de berörda länderna. Troligt är istället att den flyttar till gränser mellan EU-land och icke EU-land. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Åberg, Gustav; Ivarsson, Carl and Åsmundhavn, Magnhild
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Scenarioplanering, gränshandel, alkoholpolitik, priselasticitet, burköl, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1349199
date added to LUP
2004-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:58:15
@misc{1349199,
 abstract   = {Syfte:	Uppsatsens syfte är att kartlägga och analysera gränshandeln av burköl mellan länderna Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Vi ska dessutom försöka förutse en framtida utveckling i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Metod:	Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi tar stöd hos existerande teorier inom scenarioplanering, priselasticitet och Kotler´s adaptionsprocess. Som ett komplement till teorin redogörs för de inblandade ländernas alkoholpolitik, från historisk synvinkel till idag. Den empiriska delen baseras på intervjuer med yrkesexpertis som är verksamma i, har direkt anknytning till alternativt påverkas av gränshandeln. Vi har dessutom tillfört studien information från egna observationer på plats och, som komplement, en enkätundersökning av konsumenterna. Tillsammans ger ovanstående en bra grund att i analysen försöka förutse ett mest sannolikt scenario för respektive land. Slutsats: De första fem åren kommer nästan uteslutande bestå av ökningar, förutsatt att gränsbutikerna i Tyskland exkluderas från retursystemet. Ökningarna kommer att följas av små skattesänkningar på öl, ett försök från regeringarnas sida att stävja handeln. Dessa sänkningar ”tvingas” fram genom den dominoeffekt som uppkommer; Danmark sänker först, vilket påverkar Sverige som då också sänker, vilket i sin tur påverkar Finland och Norge o s v. De därefter följande fem åren kommer gränshandeln gå i regress och skattesänkningarna tenderar att bli procentuellt större. Till slut har en harmonisering skett till övriga EU: s nivå, vilket innebär att den överlägset viktigaste drivkraften för gränshandelns existens, prisskillnaderna, försvinner.
Gränshandeln kommer då att upphöra mellan de berörda länderna. Troligt är istället att den flyttar till gränser mellan EU-land och icke EU-land.},
 author    = {Åberg, Gustav and Ivarsson, Carl and Åsmundhavn, Magnhild},
 keyword   = {Scenarioplanering,gränshandel,alkoholpolitik,priselasticitet,burköl,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Gränshandeln med öl - bakgrund, nutid och framöver},
 year     = {2004},
}